Chương trình Cùng nhau tỏa sáng

Như các bạn đã biết đặc thù làm việc của lĩnh vực phát triển phần mềm là môi trường làm việc theo nhóm. Để tạo điều kiện tốt cho các bạn tham gia học tập tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình. Chúng tôi chính thức áp dụng chương trình CÙNG NHAU TỎA SÁNG cho các bạn khi tham gia học theo nhóm.

 
Hãy đăng ký ngay trong thời gian này để được nhận nhiều ưu đãi tại Stanford các bạn nhé: Đăng ký học