Video bài giảng

Giới thiệu khóa học lập trình c# for base
Giới thiệu khóa học lập trình c# for base

Bài giảng giới thiệu về khóa học lập trình c# for base tại stanford cũng như cài đặt môi trường làm việc, kết quả đạt được và phương pháp học lập trình hiệu quả, sử dụng công cụ quản lý mã nguồn svn.


Tổng kết project cuối khóa của lớp C# for Developer tại Stanford
Tổng kết project cuối khóa của lớp C# for Developer tại Stanford

Bài giảng trình bày về project cuối khóa của lớp học lập trình C# for Developer tại Stanford cũng như các kiến thức trọng tâm, giới thiệu về một số công nghệ mới trên nền tảng .NET.


Giới thiệu các nội dung về khóa học SQL cơ bản
Giới thiệu các nội dung về khóa học SQL cơ bản

Bài giảng giới thiệu cho các bạn học sql về các nội dung, chủ đề chính trong khóa học, hướng dẫn cài đặt môi trường, chia sẻ cách thức học hiệu quả và sử dụng svn để lấy tài liệu bài giảng trong khóa học SQL for Base tại Stanford.


Giới thiệu khoá học lập trình PHP nâng cao
Giới thiệu khoá học lập trình PHP nâng cao

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình php hiểu hơn về các nội dung chính trong khoá học PHP nâng cao, chia sẻ phương pháp đào tạo, cài đặt công cụ lập trình và hướng dẫn sử dụng svn của khoá PHP nâng cao dành cho người đã có kiến thức PHP cơ bản tại Stanford.


Giới thiệu khóa học DotNetNuke tại Stanford
Giới thiệu khóa học DotNetNuke tại Stanford

Bài giảng giới thiệu khoá học dotnetnuke tại stanford cũng như hướng dẫn cài đặt môi trường và sử dụng svn phục vụ lập trình dotnetnuke.


Hướng dẫn cài và tạo app trong React Native chi tiết
Hướng dẫn cài và tạo app trong React Native chi tiết

Video hướng dẫn các bạn học lập trình đa nền tảng React Native thực hiện cài đặt môi trường cũng như tạo một dự án đầu tiên sử dụng qua cú pháp của NodeJS trong khóa học lập trình đa nền tảng React Native nâng cao tại Stanford.


Học kiểm thử tự động: Giới thiệu khoá học kiểm thử tự động
Học kiểm thử tự động: Giới thiệu khoá học kiểm thử tự động

Bài giảng giới thiệu về các nội dung chính trong khoá học kiểm thử tự động (auto testing) trong khoá học kiểm thử tự động nâng cao của Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Giới thiệu khoá học lập trình di động iOS của Stanford
Giới thiệu khoá học lập trình di động iOS của Stanford

Bài giảng giới thiệu các nội dung chính trong khoá học, hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình, sử dụng svn để quản lý mã nguồn trong khoá học lập trình iOS nâng cao tại Stanford.


Giới thiệu khóa học Java for Base tại Stanford
Giới thiệu khóa học Java for Base tại Stanford

Bài giảng giới thiệu về khóa học lập trình java base tại Stanford dành cho các bạn học lập trình java cơ bản bao gồm giới thiệu khóa học, phương pháp đào tạo và kết quả đạt được, sử dụng svn.


Giới thiệu khóa học kiểm thử phần mềm tại Stanford
Giới thiệu khóa học kiểm thử phần mềm tại Stanford

Bài giảng giới thiệu về khóa học kiểm thử phần mềm tại Stanford dành cho các bạn học kiểm thử phần mềm cơ bản bao gồm giới thiệu khóa học, phương pháp đào tạo và kết quả đạt được, sử dụng svn.


Giới thiệu khóa học Oracle for Base tại Stanford
Giới thiệu khóa học Oracle for Base tại Stanford

Bài giảng giới thiệu về khóa học cơ sở dữ liệu Oracle Base tại Stanford dành cho các bạn học cơ sở dữ liệu oracle cơ bản bao gồm giới thiệu khóa học, phương pháp đào tạo và kết quả đạt được, sử dụng svn.


Cafe cùng chuyên gia Stanford: Bạn học VBA để làm gì ?
Cafe cùng chuyên gia Stanford: Bạn học VBA để làm gì ?

Buổi chia sẻ, nói chuyện với chuyên gia VBA Nguyễn Việt Dũng sẽ giúp các bạn hiểu rõ phần nào VBA là gì, VBA có thể làm được gì hay học lập trình vba như nào cho hiệu quả,...


Giới thiệu khóa học lập trình php for base
Giới thiệu khóa học lập trình php for base

Bài giảng giới thiệu về khóa học lập trình php for base tại stanford cũng như cài đặt môi trường làm việc, kết quả đạt được và phương pháp học lập trình hiệu quả, sử dụng công cụ quản lý mã nguồn svn.


Giới thiệu khóa học lập trình vba for excel tại stanford
Giới thiệu khóa học lập trình vba for excel tại stanford

Bài giảng giới thiệu về khóa học lập trình vba for excel tại stanford, cài đặt môi trường làm việc, kết quả đạt được và phương pháp học lập trình hiệu quả, giới thiệu các hệ thống thực tế xử dụng lập trình vba.


Giới thiệu khóa học lập trình ASP.NET for Developer
Giới thiệu khóa học lập trình ASP.NET for Developer

Bài giảng giới thiệu về các nội dung chính trong khóa học, kết quả đạt được, cài đặt môi trường lập trình cũng như giới thiệu cơ bản về asp.net mvc và sử dụng công cụ quản lý mã nguồn svn.


Review Project và bế giảng khóa học lập trình ASP.NET MVC Developer tại Stanford
Review Project và bế giảng khóa học lập trình ASP.NET MVC Developer tại Stanford

Video chia sẻ về review project và bế giảng khóa học lập trình ASP.NET MVC Developer tại Stanford dạy kinh nghiệm lập trình.


Giới thiệu khóa học lập trình di động Android tại Stanford
Giới thiệu khóa học lập trình di động Android tại Stanford

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình di động về cách thức đào tạo, nội dung chính trong khóa học lập trình di động android và kết quả đạt được cũng như sử dụng công cụ quản lý mã nguồn svn trong khóa học android tại stanford.


Làm việc với widget chính trong lập trình android
Làm việc với widget chính trong lập trình android

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình android cơ bản làm việc với các widget chính hay sử dụng trong lập trình android.


 Làm việc với sự kiện trong lập trình android
Làm việc với sự kiện trong lập trình android

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình android làm việc với sự kiện, quản lý sự kiện cũng như ánh xạ các widget trên giao diện với code java trong lập trình android.


Làm việc với HTML trong lập trình PHP
Làm việc với HTML trong lập trình PHP

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình làm việc với lập trình web căn bản bằng HTML trong khóa học lập trình php cơ bản của Stanford.


Làm việc với CSS trong lập trình PHP
Làm việc với CSS trong lập trình PHP

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình web làm việc với css để format, trang trí cho các thẻ html được học trong khóa học lập trình php cơ bản của Stanford.


Làm việc với CSS trong lập trình PHP - P2
Làm việc với CSS trong lập trình PHP - P2

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình web làm việc với css để format, trang trí cho các thẻ html được học trong khóa học lập trình php cơ bản của Stanford.


[Học lập trình PHP cơ bản] Hướng dẫn thực hành CSS trong lập trình PHP
[Học lập trình PHP cơ bản] Hướng dẫn thực hành CSS trong lập trình PHP

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình php cơ bản thực hành làm việc với css trong khoá lập trình php cơ bản của Stanford.com.vn


[Học php cơ bản] Làm việc với Javascript trong lập trình PHP
[Học php cơ bản] Làm việc với Javascript trong lập trình PHP

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình php làm việc với ngôn ngữ lập trình javascript trong lập trình php cơ bản của khóa học php tại Stanford.


[Học php cơ bản] Làm việc với cấu trúc lập trình PHP
[Học php cơ bản] Làm việc với cấu trúc lập trình PHP

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình php cơ bản làm việc với kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc lập trình trong PHP của khóa học php cơ bản tại Stanford.com.vn.


[Stanford] Làm việc với MySQL trong lập trình PHP
[Stanford] Làm việc với MySQL trong lập trình PHP

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình web php làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL và sử dụng lập trình PHP để lấy thông tin từ MySQL trong khóa học lập trình php cơ bản của Stanford.com.vn


Giới thiệu khóa học lập trình c# cơ bản tại Stanford
Giới thiệu khóa học lập trình c# cơ bản tại Stanford

Giới thiệu về khóa học lập trình c# cơ bản, phương pháp học tập hiệu quả và kết quả đạt được sau khóa học sẽ giúp cho các bạn mới học lập trình c# dễ dàng tiếp cận hơn tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Giới thiệu về khóa học lập trình C# Developer tại Stanford
Giới thiệu về khóa học lập trình C# Developer tại Stanford

Bài giảng giới thiệu khóa học lập trình C# Developer, hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình dành cho các bạn đã nắm chắc kiến thức ngôn ngữ C# muốn học để xây dựng và phát triển nhanh ứng dụng phần mềm.


Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học cơ sở dữ liệu cách cài đặt và cấu hình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.


Giới thiệu khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server cơ bản tại Stanford
Giới thiệu khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server cơ bản tại Stanford

Bài giảng giới thiệu khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server cơ bản dành cho các bạn mong muốn nắm chắc kiến thức về cơ sở dữ liệu, cài đặt, vận hành và quản lý, khai thác trong cơ sở dữ liệu.


Kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc lập trình trong C++
Kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc lập trình trong C++

Bài giảng làm việc với kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc lập trình trong C/C++ giúp các bạn mới tiếp cận hoặc muốn nắm chắc về ngôn ngữ lập trình C++.


Review Project cuối khóa và hướng dẫn triển khai trên môi trường thực tế
Review Project cuối khóa và hướng dẫn triển khai trên môi trường thực tế

Bài giảng hướng dẫn review về project cuối khóa và hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng web trên môi trường thực tế tại khóa học asp.net developer của Stanford


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

Bài giảng hướng dẫn các bạn cài đặt các công cụ cần thiết để phục vụ lập trình c# cho người mới bắt đầu bao gồm: Visual Studio, Microsoft SQL Server, SVN, Notepad++ tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Giới thiệu khóa học kiểm thử, cài đặt môi trường và sử dụng svn
Giới thiệu khóa học kiểm thử, cài đặt môi trường và sử dụng svn

Bài giảng giới thiệu các nội dung chính về khóa học kiểm thử, cách thức đào tạo trong khóa tại stanford cũng như cài đặt các môi trường làm việc và sử dụng công cụ quản lý tài nguyên svn.


Java và con đường lập trình của bạn
Java và con đường lập trình của bạn

Buổi chia sẻ, nói chuyện với chuyên gia Java Hoàng Văn Hưng sẽ giúp các bạn hiểu rõ phần nào Java là gì, Java có thể làm được gì hay học lập trình java như nào cho hiệu quả,...


Làm việc với mảng, danh sách trong Swift
Làm việc với mảng, danh sách trong Swift

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình iOS làm việc với kiến thức mảng, danh sách sử dụng ngôn ngữ Swift trong lập trình ios của khoá học lập trình iOS nâng cao tại Stanford.


Làm việc với Selenium cơ bản trong kiểm thử tự động
Làm việc với Selenium cơ bản trong kiểm thử tự động

Bài giảng hướng dẫn các bạn học kiểm thử tự động cài đặt, cấu hình và tạo dự án cũng như viết kịch bản kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver ngôn ngữ Java trong khoá Automation Testing nâng cao tại Stanford.


Làm việc với hàm trong ngôn ngữ Swift trên iOS
Làm việc với hàm trong ngôn ngữ Swift trên iOS

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình ios làm việc với hàm trong ngôn ngữ swift để lập trình ios trong khoá học lập trình di động ios nâng cao tại Stanford.


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn làm việc với công cụ quản lý mã nguồn SVN
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn làm việc với công cụ quản lý mã nguồn SVN

Bài giảng hướng dẫn cơ chế và cách thức làm việc với công cụ quản lý mã nguồn SVN để quản lý code trong quá trình học lập trình c# cho người mới bắt đầu tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Giới thiệu về khóa học lập trình Java cơ bản tại Stanford
Giới thiệu về khóa học lập trình Java cơ bản tại Stanford

Bài giảng giới thiệu về khóa học lập trình Java cơ bản, hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý mã nguồn svn dành cho các bạn mới học lập trình hoặc những ai mong muốn xây dựng ứng dụng phần mềm bằng công nghệ Java.


Xây dựng module Quản lý bài viết bằng lập trình asp.net
Xây dựng module Quản lý bài viết bằng lập trình asp.net

Bài giảng hướng dẫn các bạn thực hiện xây dựng module hiển thị danh sách và thông tin chi tiết bài viết trên trang chủ bằng lập trình asp.net webform tại khóa học của Stanford.


Hướng dẫn xử lý phân trang trong lập trình asp.net
Hướng dẫn xử lý phân trang trong lập trình asp.net

Bài giảng hướng dẫn các bạn xử lý phân trang cho Datalist trong lập trình asp.net bằng Linq & Entity Framework trong khóa học asp.net for developer của Stanford


Giới thiệu và làm việc với lập trình web bằng asp.net mvc
Giới thiệu và làm việc với lập trình web bằng asp.net mvc

Bài giảng giới thiệu các bạn mới học lập trình asp.net mvc về sự khác biệt giữa webform và mvc cũng như xây dựng module hoàn chỉnh bằng asp.net mvc.


Giới thiệu về công cụ SQL Server Management và Database hệ thống
Giới thiệu về công cụ SQL Server Management và Database hệ thống

Bài giảng giới thiệu về công cụ quản trị SQL Server Management và Database hệ thống trong hệ quản trị SQL Server trong khóa học của Stanford


Học lập trình C# cho người mới học: Tổng quan về công cụ Visual Studio
Học lập trình C# cho người mới học: Tổng quan về công cụ Visual Studio

Bài giảng giới thiệu với các bạn mới học lập trình c# về công cụ visual studio được sử dụng để lập trình trong quá trình tham gia khóa học tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Giới thiệu, kiểu dữ liệu và quy tắc khai báo biến trong Java
Giới thiệu, kiểu dữ liệu và quy tắc khai báo biến trong Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình java hiểu về tổng quan về java, kiểu dữ liệu và quy tắc khai báo biến trong java theo chuẩn trong khóa học lập trình java tại Stanford.


Hướng dẫn thực hành kiểu dữ liệu, toán tử trong c/c++
Hướng dẫn thực hành kiểu dữ liệu, toán tử trong c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ thực hành làm bài tập với kiểu dữ liệu, toán tử trong lập trình c++ của khoá học lập trình c/c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Hướng dẫn thực hành mảng trong Swift
Hướng dẫn thực hành mảng trong Swift

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình ios thực hành làm bài tập để hiểu rõ hơn kiến thức đã học trong ngôn ngữ swift trong khoá học lập trình ios nâng cao tại Stanford.


Hướng dẫn tạo app và các thành phần, khái niệm cơ bản trong iOS
Hướng dẫn tạo app và các thành phần, khái niệm cơ bản trong iOS

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình ios tạo app, giới thiệu các thành phần và khái niệm cơ bản trong ios của khoá học lập trình di động ios nâng cao tại Stanford.


Làm việc với cấu trúc điều kiện if else trong c/c++
Làm việc với cấu trúc điều kiện if else trong c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ làm việc với cấu trúc điều kiện if else trong lập trình c++ của khoá học lập trình c/c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Toán tử và cấu trúc lập trình trong Java
Toán tử và cấu trúc lập trình trong Java

Bài giảng giúp các bạn mới học lập trình java hiểu rõ được toán tử và cấu trúc trong lập trình java để vận dụng vào lập trình xử lý các công việc theo yêu cầu.


Học lập trình C# cho người mới học: Giới thiệu về .NET Framework và Namespace trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Giới thiệu về .NET Framework và Namespace trong C#

Bài giảng giới thiệu cho các bạn mới học lập trình C# về .NET framwork và khái niệm namespace, cách thức sử dụng của nó trong lập trình C# tại Stanford - dạy kinh nghiệm lập trình.


Thiết kế, nhập dữ liệu cho bảng trong SQL Server Management Studio
Thiết kế, nhập dữ liệu cho bảng trong SQL Server Management Studio

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học SQL Server thực hiện thiết kế, nhập dữ liệu cho bảng trong SQL Server bằng công cụ SQL Server Management Studio tại Stanford.


Giới thiệu và làm việc với lập trình web bằng asp.net mvc - phần 2
Giới thiệu và làm việc với lập trình web bằng asp.net mvc - phần 2

Bài giảng giới thiệu các bạn mới học lập trình asp.net mvc về sự khác biệt giữa webform và mvc cũng như xây dựng module hoàn chỉnh bằng asp.net mvc.


Vòng đời phát triển phần mềm
Vòng đời phát triển phần mềm

Bài giảng giúp các bạn hiểu về cách thức tạo ra một phần mềm gồm những giai đoạn nào để từ đó phục vụ cho công việc kiểm thử được hiệu quả.


Cơ sở dữ liệu là gì ?
Cơ sở dữ liệu là gì ?

Bài giảng giúp các học viên hiểu rõ về khái niệm về cơ sở dữ liệu, tại sao phải cần cơ sở dữ liệu và ưu, nhược điểm của nó trong khóa học tại Stanford.


Học lập trình C# cho người mới học: Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong C#

Bài giảng này cung cấp cho các bạn mới học lập trình c# kiến thức về cơ chế khai báo biến, quy tắc đặt tên biến và làm việc với các kiểu dữ liệu trong c# tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Cấu trúc lập trình - phần 2 và lập trình desktop trong Java
Cấu trúc lập trình - phần 2 và lập trình desktop trong Java

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình java làm việc với cấu trúc switch case, vòng lặp và lập trình desktop bằng java trong khóa học lập trình java tại Stanford


Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình sử dụng cấu trúc if else trong c/c++
Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình sử dụng cấu trúc if else trong c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ thưc hành kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc điều kiện if else trong lập trình c++ của khoá học lập trình c/c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Làm việc với TableView cơ bản trong iOS
Làm việc với TableView cơ bản trong iOS

Bài giảng hướng dẫn các bạn học ios làm việc với tableview để trình bày thông tin dạng danh sách cơ bản trong khoá học ios nâng cao tại Stanford.


Làm việc với cấu trúc switch case trong lập trình c/c++
Làm việc với cấu trúc switch case trong lập trình c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ làm việc với cấu trúc switch case trong lập trình c++ của khoá học lập trình c/c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Học lập trình C# cho người mới học: Toán tử trong lập trình C#
Học lập trình C# cho người mới học: Toán tử trong lập trình C#

Bài giảng giúp các bạn mới học lập trình c# hiểu rõ hơn về các toán tử cũng như cách sử dụng nó trong lập trình c# được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Cơ sở dữ liệu là gì gì, ưu điểm của cơ sở dữ liệu - phần 2
Cơ sở dữ liệu là gì gì, ưu điểm của cơ sở dữ liệu - phần 2

Bài giảng giúp các học viên hiểu rõ về khái niệm về cơ sở dữ liệu, tại sao phải cần cơ sở dữ liệu và ưu, nhược điểm của nó trong khóa học tại Stanford.


Các phương pháp kiểm thử phần mềm
Các phương pháp kiểm thử phần mềm

Bài giảng giúp các bạn mới học kiểm thử hiểu rõ về các phương pháp kiểm thử phần mềm được áp dụng trong công việc kiểm thử viên tại khóa học của Stanford.


Các phương pháp kiểm thử phần mềm - phần 2
Các phương pháp kiểm thử phần mềm - phần 2

Bài giảng giúp các bạn mới học kiểm thử hiểu rõ về các phương pháp kiểm thử phần mềm được áp dụng trong công việc kiểm thử viên tại khóa học của Stanford.


Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c#
Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c#

Bài giảng hướng dẫn các bạn với cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c# dành cho các bạn mới học lập trình c# hiểu rõ hơn về cấu trúc này và áp dụng nó vào trong quá trình viết code được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Hướng dẫn thực hành cấu trúc if else, switch case trong c/c++
Hướng dẫn thực hành cấu trúc if else, switch case trong c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ thực hành để hiểu rõ hơn về kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc if else, switch case trong lập trình c++ của khoá học lập trình c/c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình, java desktop - bài 1
Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình, java desktop - bài 1

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành để hiểu rõ hơn về cấu trúc lập trình if else, java swing trong lập trình java của khoá học lập trình java cơ bản tại Stanford.com.vn.


Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình, java desktop - bài 3
Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình, java desktop - bài 3

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành để hiểu rõ hơn về cấu trúc lập trình if else, java swing trong lập trình java của khoá học lập trình java cơ bản tại Stanford.com.vn.


Làm việc với cấu trúc vòng lặp trong c/c++
Làm việc với cấu trúc vòng lặp trong c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ làm việc với cấu trúc vòng lặp while, do while, for trong lập trình c++ của khoá học lập trình c/c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong lập trình c#
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong lập trình c#

Bài giảng hướng dẫn các bạn thực hành làm bài tập để hiểu rõ về cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c# dành cho các bạn mới học lập trình c# tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server
Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử phần mềm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server phục vụ nâng cao kỹ năng đưa ra các trường hợp kiểm thử hiệu quả khi hiểu rõ về SQL Server.


Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server - phần 2
Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server - phần 2

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử phần mềm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server phục vụ nâng cao kỹ năng đưa ra các trường hợp kiểm thử hiệu quả khi hiểu rõ về SQL Server.


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong c# - p2
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong c# - p2

Bài giảng hướng dẫn các bạn thực hành làm bài tập để hiểu rõ về cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c# dành cho các bạn mới học lập trình c# tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình,


Làm việc với mảng 1 chiều, 2 chiều trong lập trình c/c++
Làm việc với mảng 1 chiều, 2 chiều trong lập trình c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ làm việc với mảng 1 chiều, mảng 2 chiều để lưu trữ nhiều giá trị trong lập trình c/c++ của khoá học lập trình c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Hướng dẫn lập trình java swing trong lập trình java
Hướng dẫn lập trình java swing trong lập trình java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java cơ bản sử dụng kiến thức đã học về kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc lập trình, java swing để thiết kế và xử lý công việc bằng giao diện java desktop trong khoá học java cơ bản của Stanford.com.vn.


Làm việc chuỗi trong lập trình c/c++
Làm việc chuỗi trong lập trình c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ làm việc với các hàm kí tự, chuỗi trong lập trình c/c++ của khoá học lập trình c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình và làm việc với vòng lặp trong java
Hướng dẫn thực hành cấu trúc lập trình và làm việc với vòng lặp trong java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành cấu trúc, làm việc với vòng lặp while, do while, for trong lập trình java của khoá học lập trình java cơ bản tại Stanford.com.vn.


Học lập trình C# cho người mới học: Lập trình windows form trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Lập trình windows form trong C#

Bài giảng hướng dẫn người mới học lập trình c# tạo, thiết kế và lập trình windows form trong c# được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình


Làm việc với cơ sở dữ liệu, tập lệnh truy vấn cơ bản trong SQL Server
Làm việc với cơ sở dữ liệu, tập lệnh truy vấn cơ bản trong SQL Server

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử phần mềm làm việc với tập lệnh truy vấn cơ bản trong cơ sở dữ liệu SQL Server phục vụ nâng cao kỹ năng đưa ra các trường hợp kiểm thử hiệu quả khi hiểu rõ về SQL Server.


Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện switch case trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện switch case trong C#

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình c# sử dụng cấu trúc switch case trong c# vào việc viết code được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình


Hướng dẫn thực hành cấu trúc vòng lặp trong java
Hướng dẫn thực hành cấu trúc vòng lặp trong java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java thực hành cấu trúc vòng lặp while, do while, for trong lập trình java của khoá học lập trình java cơ bản tại Stanford.com.vn.


Hướng dẫn thực hành mảng, chuỗi trong lập trình c/c++
Hướng dẫn thực hành mảng, chuỗi trong lập trình c/c++

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ thực hành để hiểu rõ hơn về mảng, chuỗi trong lập trình c/c++ của khoá học lập trình c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Hướng dẫn thực hành mảng, chuỗi trong lập trình c/c++ - P2
Hướng dẫn thực hành mảng, chuỗi trong lập trình c/c++ - P2

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c++ thực hành để hiểu rõ hơn về mảng, chuỗi trong lập trình c/c++ của khoá học lập trình c++ cơ bản tại Stanford.com.vn.


Học lập trình c# cho người mới học: Chương trình tính toán bằng Windows Form trong C#
Học lập trình c# cho người mới học: Chương trình tính toán bằng Windows Form trong C#

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình c# xây dựng ứng dụng trên windows form với chương trình tính toán cộng, trừ, nhân, chia sử dụng cấu trúc switch case đã được học.


Kiểm thử giao diện phần mềm
Kiểm thử giao diện phần mềm

Bài giảng giúp các bạn hiểu về khái niệm, phương pháp kiểm thử giao diện và các thức hiện thực hóa thiết kế giao diện mức chi tiết để hiểu rõ về cơ chế tạo ra phần mềm phục vụ kiểm thử được hiệu quả tại khóa học của Stanford.


Kiểm thử giao diện phần mềm - phần 2
Kiểm thử giao diện phần mềm - phần 2

Bài giảng giúp các bạn hiểu về khái niệm, phương pháp kiểm thử giao diện và các thức hiện thực hóa thiết kế giao diện mức chi tiết để hiểu rõ về cơ chế tạo ra phần mềm phục vụ kiểm thử được hiệu quả tại khóa học của Stanford.


Học lập trình c++ bằng lập trình windows form
Học lập trình c++ bằng lập trình windows form

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c/c++ trên windows form bằng công cụ Visual studio dựa trên các kiến thức về kiểu dữ liệu, cấu trúc lập trình trong c/c++.


Học lập trình c# cho người mới học: Vòng lặp trong lập trình C#
Học lập trình c# cho người mới học: Vòng lặp trong lập trình C#

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình c# làm việc với các cấu trúc vòng lặp bao gồm: while, do while, for và foreach trong c# cũng như cách thức sử dụng trên windows form.


Làm việc với mảng, danh sách và chuỗi trong java
Làm việc với mảng, danh sách và chuỗi trong java

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình java làm việc với mảng 1 chiều, 2 chiều, danh sách và chuỗi trong lập trình java của khoá học lập trình java cơ bản tại Stanford.com.vn.


Thiết kế testcase trong dự án kiểm thử phần mềm
Thiết kế testcase trong dự án kiểm thử phần mềm

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử hiểu về khái niệm, cách thức viết testcase chất lượng để thực hiện phát hiện ra lỗi nhiều nhất trong dự án kiểm thử phần mềm.


Hướng dẫn viết testcase trên công cụ kiểm thử
Hướng dẫn viết testcase trên công cụ kiểm thử

Bài giảng hướng dẫn các bạn học kiểm thử biết cách tạo và thiết kế testcase trên công cụ kiểm thử Team Foundation trong khóa học Tester tại Stanford


Học lập trình C# với Entity Framework sử dụng CodeFirst
Học lập trình C# với Entity Framework sử dụng CodeFirst

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c# làm việc với Entity Framework sử dụng CodeFirst để xây dựng ứng dụng phần mềm. Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# với Entity Framework sử dụng CodeFirst - phần 2
Học lập trình C# với Entity Framework sử dụng CodeFirst - phần 2

Bài giảng hướng dẫn các bạn học lập trình c# làm việc với Entity Framework sử dụng CodeFirst để xây dựng ứng dụng phần mềm. Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Hướng dẫn làm Report và Chart sử dụng DevExpress trong C# Windows Form
Hướng dẫn làm Report và Chart sử dụng DevExpress trong C# Windows Form

Bài giảng hướng dẫn các bạn thiết kế báo cáo (report) và vẽ biểu đồ (chart) sử dụng DevExpress trong lập trình C# windows form để kết xuất dữ liệu, thông tin trong ứng dụng phần mềm.


CÔNG TY STANFORD - ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính

Tầng 2 số 20 ngõ 678 Đường Láng (Hoặc cuối ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh), Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2

Tòa A, Việt đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ

  • (024) 6275 2212 | (024) 6662 3355

    Cơ sở 2: (0866) 586 366

  • 0963.723.236 | 0866.586.366

  • daotao@stanford.com.vn

Kết nối với chúng tôi