Video bài giảng

Giới thiệu khóa học lập trình c# for base
Giới thiệu khóa học lập trình c# for base

Bài giảng giới thiệu về khóa học lập trình c# for base tại stanford cũng như cài đặt môi trường làm việc, kết quả đạt được và phương pháp học lập trình hiệu quả, sử dụng công cụ quản lý mã nguồn svn.


Giới thiệu khóa học lập trình c# cơ bản tại Stanford
Giới thiệu khóa học lập trình c# cơ bản tại Stanford

Giới thiệu về khóa học lập trình c# cơ bản, phương pháp học tập hiệu quả và kết quả đạt được sau khóa học sẽ giúp cho các bạn mới học lập trình c# dễ dàng tiếp cận hơn tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

Bài giảng hướng dẫn các bạn cài đặt các công cụ cần thiết để phục vụ lập trình c# cho người mới bắt đầu bao gồm: Visual Studio, Microsoft SQL Server, SVN, Notepad++ tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn làm việc với công cụ quản lý mã nguồn SVN
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn làm việc với công cụ quản lý mã nguồn SVN

Bài giảng hướng dẫn cơ chế và cách thức làm việc với công cụ quản lý mã nguồn SVN để quản lý code trong quá trình học lập trình c# cho người mới bắt đầu tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Tổng quan về công cụ Visual Studio
Học lập trình C# cho người mới học: Tổng quan về công cụ Visual Studio

Bài giảng giới thiệu với các bạn mới học lập trình c# về công cụ visual studio được sử dụng để lập trình trong quá trình tham gia khóa học tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Giới thiệu về .NET Framework và Namespace trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Giới thiệu về .NET Framework và Namespace trong C#

Bài giảng giới thiệu cho các bạn mới học lập trình C# về .NET framwork và khái niệm namespace, cách thức sử dụng của nó trong lập trình C# tại Stanford - dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu trong C#

Bài giảng này cung cấp cho các bạn mới học lập trình c# kiến thức về cơ chế khai báo biến, quy tắc đặt tên biến và làm việc với các kiểu dữ liệu trong c# tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Toán tử trong lập trình C#
Học lập trình C# cho người mới học: Toán tử trong lập trình C#

Bài giảng giúp các bạn mới học lập trình c# hiểu rõ hơn về các toán tử cũng như cách sử dụng nó trong lập trình c# được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c#
Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c#

Bài giảng hướng dẫn các bạn với cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c# dành cho các bạn mới học lập trình c# hiểu rõ hơn về cấu trúc này và áp dụng nó vào trong quá trình viết code được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong lập trình c#
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong lập trình c#

Bài giảng hướng dẫn các bạn thực hành làm bài tập để hiểu rõ về cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c# dành cho các bạn mới học lập trình c# tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình.


Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong c# - p2
Học lập trình C# cho người mới học: Hướng dẫn thực hành cấu trúc if...else trong c# - p2

Bài giảng hướng dẫn các bạn thực hành làm bài tập để hiểu rõ về cấu trúc điều kiện if...else trong lập trình c# dành cho các bạn mới học lập trình c# tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình,


Học lập trình C# cho người mới học: Lập trình windows form trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Lập trình windows form trong C#

Bài giảng hướng dẫn người mới học lập trình c# tạo, thiết kế và lập trình windows form trong c# được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình


Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện switch case trong C#
Học lập trình C# cho người mới học: Cấu trúc điều kiện switch case trong C#

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình c# sử dụng cấu trúc switch case trong c# vào việc viết code được xây dựng bởi Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình


Học lập trình c# cho người mới học: Chương trình tính toán bằng Windows Form trong C#
Học lập trình c# cho người mới học: Chương trình tính toán bằng Windows Form trong C#

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình c# xây dựng ứng dụng trên windows form với chương trình tính toán cộng, trừ, nhân, chia sử dụng cấu trúc switch case đã được học.


Học lập trình c# cho người mới học: Vòng lặp trong lập trình C#
Học lập trình c# cho người mới học: Vòng lặp trong lập trình C#

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học lập trình c# làm việc với các cấu trúc vòng lặp bao gồm: while, do while, for và foreach trong c# cũng như cách thức sử dụng trên windows form.


CÔNG TY STANFORD - ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính

Tầng 2 số 20 ngõ 678 Đường Láng (Hoặc cuối ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh), Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2

Tòa A, Việt đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ

  • (024) 6275 2212 | (024) 6662 3355

    Cơ sở 2: (0866) 586 366

  • 0963.723.236 | 0866.586.366

  • daotao@stanford.com.vn

Kết nối với chúng tôi