Video bài giảng

Giới thiệu khóa học kiểm thử phần mềm tại Stanford
Giới thiệu khóa học kiểm thử phần mềm tại Stanford

Bài giảng giới thiệu về khóa học kiểm thử phần mềm tại Stanford dành cho các bạn học kiểm thử phần mềm cơ bản bao gồm giới thiệu khóa học, phương pháp đào tạo và kết quả đạt được, sử dụng svn.


Giới thiệu khóa học kiểm thử, cài đặt môi trường và sử dụng svn
Giới thiệu khóa học kiểm thử, cài đặt môi trường và sử dụng svn

Bài giảng giới thiệu các nội dung chính về khóa học kiểm thử, cách thức đào tạo trong khóa tại stanford cũng như cài đặt các môi trường làm việc và sử dụng công cụ quản lý tài nguyên svn.


Thiết kế testcase trong dự án kiểm thử phần mềm
Thiết kế testcase trong dự án kiểm thử phần mềm

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử hiểu về khái niệm, cách thức viết testcase chất lượng để thực hiện phát hiện ra lỗi nhiều nhất trong dự án kiểm thử phần mềm.


Hướng dẫn viết testcase trên công cụ kiểm thử
Hướng dẫn viết testcase trên công cụ kiểm thử

Bài giảng hướng dẫn các bạn học kiểm thử biết cách tạo và thiết kế testcase trên công cụ kiểm thử Team Foundation trong khóa học Tester tại Stanford


Vòng đời phát triển phần mềm
Vòng đời phát triển phần mềm

Bài giảng giúp các bạn hiểu về cách thức tạo ra một phần mềm gồm những giai đoạn nào để từ đó phục vụ cho công việc kiểm thử được hiệu quả.


Các giai đoạn kiểm thử phần mềm
Các giai đoạn kiểm thử phần mềm

Bài giảng giúp các bạn hiểu và nắm rõ được các giai đoạn kiểm thử hay các mức kiểm thử cũng như các loại kiểm thử để phục trong công việc kiểm thử dự án trong thời gian tới.


Các phương pháp kiểm thử phần mềm
Các phương pháp kiểm thử phần mềm

Bài giảng giúp các bạn mới học kiểm thử hiểu rõ về các phương pháp kiểm thử phần mềm được áp dụng trong công việc kiểm thử viên tại khóa học của Stanford.


Các phương pháp kiểm thử phần mềm - phần 2
Các phương pháp kiểm thử phần mềm - phần 2

Bài giảng giúp các bạn mới học kiểm thử hiểu rõ về các phương pháp kiểm thử phần mềm được áp dụng trong công việc kiểm thử viên tại khóa học của Stanford.


Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server
Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử phần mềm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server phục vụ nâng cao kỹ năng đưa ra các trường hợp kiểm thử hiệu quả khi hiểu rõ về SQL Server.


Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server - phần 2
Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server - phần 2

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử phần mềm làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server phục vụ nâng cao kỹ năng đưa ra các trường hợp kiểm thử hiệu quả khi hiểu rõ về SQL Server.


Làm việc với cơ sở dữ liệu, tập lệnh truy vấn cơ bản trong SQL Server
Làm việc với cơ sở dữ liệu, tập lệnh truy vấn cơ bản trong SQL Server

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử phần mềm làm việc với tập lệnh truy vấn cơ bản trong cơ sở dữ liệu SQL Server phục vụ nâng cao kỹ năng đưa ra các trường hợp kiểm thử hiệu quả khi hiểu rõ về SQL Server.


Hướng dẫn thực hành làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server
Hướng dẫn thực hành làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server

Bài giảng hướng dẫn các bạn mới học kiểm thử phần mềm thực hành làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server phục vụ nâng cao kỹ năng đưa ra các trường hợp kiểm thử hiệu quả khi hiểu rõ về SQL Server.


Kiểm thử giao diện phần mềm
Kiểm thử giao diện phần mềm

Bài giảng giúp các bạn hiểu về khái niệm, phương pháp kiểm thử giao diện và các thức hiện thực hóa thiết kế giao diện mức chi tiết để hiểu rõ về cơ chế tạo ra phần mềm phục vụ kiểm thử được hiệu quả tại khóa học của Stanford.


Kiểm thử giao diện phần mềm - phần 2
Kiểm thử giao diện phần mềm - phần 2

Bài giảng giúp các bạn hiểu về khái niệm, phương pháp kiểm thử giao diện và các thức hiện thực hóa thiết kế giao diện mức chi tiết để hiểu rõ về cơ chế tạo ra phần mềm phục vụ kiểm thử được hiệu quả tại khóa học của Stanford.


Kiểm thử chức năng, hướng dẫn thực hiện chức năng Quản lý sinh viên
Kiểm thử chức năng, hướng dẫn thực hiện chức năng Quản lý sinh viên

Bài giảng hướng dẫn các bạn học kiểm thử hiện thực hóa các chức năng của phần mềm để hiểu rõ cách thức xây dựng chức năng của người lập trình phục vụ kiểm thử chức năng hiệu quả.


Kiểm thử chức năng, hướng dẫn thực hiện chức năng Quản lý sinh viên - phần 2
Kiểm thử chức năng, hướng dẫn thực hiện chức năng Quản lý sinh viên - phần 2

Bài giảng hướng dẫn các bạn học kiểm thử hiện thực hóa các chức năng của phần mềm để hiểu rõ cách thức xây dựng chức năng của người lập trình phục vụ kiểm thử chức năng hiệu quả.


CÔNG TY STANFORD - ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính

Tầng 2 số 20 ngõ 678 Đường Láng (Hoặc cuối ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh), Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2

Tòa A, Việt đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ

  • (024) 6275 2212 | (024) 6662 3355

    Cơ sở 2: (0866) 550 366

  • 0963.723.236 | 0866.586.366

  • daotao@stanford.com.vn

Kết nối với chúng tôi