Stanford – học để làm việc tưng bừng bế giảng lớp VBA071301CB – Học việc vào 19h40 ngày 30/08/2013

Chúc mừng 2 học viên đã hoàn thành khóa học VBA-Excel for base -VBA071301CB- học việc vào 19h40 ngày 30/08/2013, các bạn học viên là những người làm kế toán, công việc liên quan sử dụng excel nhiều, các bạn đều mong muốn tham gia khóa học để phát triển ứng dụng quản lý trên Excel, nắm chắc kiến thức cơ bản về VBA phục vụ cho công việc quản lý dữ liệu trong Excel và tự xây dựng được các chương trình, báo biểu trong Excel.

Chúc mừng 2 học viên đã hoàn thành khóa học VBA-Excel for base  -VBA071301CB - học việc vào 19h40 ngày 30/08/2013, các bạn học viên là những người làm kế toán, công việc liên quan sử dụng excel nhiều, các bạn đều mong muốn tham gia khóa học để phát triển ứng dụng quản lý trên Excel, nắm chắc kiến thức cơ bản về VBA phục vụ cho công việc quản lý dữ liệu trong Excel và  tự xây dựng được các chương trình, báo biểu trong Excel.

Trong khóa học VBA-Excel tại Stanford – dạy kinh nghiệm thực tế, học viên đã được đào tạo một số chủ đề chính sau:

+ Giới thiệu về Visual Basic for Application, thiết lập môi trường làm việc

+ Làm việc với Visual Basic Editor (VBE), Xây dựng Macro và Làm việc với kiểu dữ liệu trong VBA (Data Type, Variable, Const, Arrays,… )

+ Làm việc với ngôn ngữ Visual Basic for Applications, Lập trình cấu trúc điều khiển (If, Select..Case, Do..Loop, For..Next, ForEach..Next,…)

+ Sử dụng và xây dựng các hàm trong VBA for Excel (WorkSheet functions, functions used in VBA, Data Type Convertions, DataFormat,…)

+ Kỹ thuật xử lý lỗi trong VBA (Bẫy lỗi với OnError, Bugs, VBA Debugger)

+ Lập trình sự kiện trong Excel (Event Procedure, Enable-Disable Events, Activate Events,…)

+ Sử dụng và xây dựng bảng điều khiển trong Excel (UserForm in VBE, DialogSheet, Form in WorkBook,…)

+ Làm việc với File và thư mục trong VBA, giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và cách thức lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu lên Excel.

+ Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cách thức xử lý các bài toán thực tế trong Excel bằng VBA.

+ Projects (completion of the modules)

….

Các bạn được đào tạo dưới sự giảng dạy của giảng viên Nguyễn Việt Dũng, hiện đang là kế toán trưởng của một công ty lớn với hơn 8 năm kinh nghiệm. Bằng phương pháp dạy kinh nghiệm thực tế , các bạn đều đạt được kỳ vọng của Stanford sau khi học viên kết thúc khóa học như:

-Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình cũng như kiến thức về phát triển ứng dụng quản lý trên Excel.

-Nắm chắc kiến thức cơ bản về VBA phục vụ cho công việc quản lý dữ liệu trong Excel.

-Tự xây dựng được các chương trình, báo biểu trong Excel.

  Chúc các bạn thành công !

Tags: