Hình ảnh hoạt động tại Stanford

Stanford tổ chức kỷ niệm 3 năm sinh nhật công ty

Sáng ngày 04/07/2015 tại phòng 201, công ty CP Stanford – đào tạo và phát triển công nghệ đã tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập. Lễ kỷ niệm có sự tham gia của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty.

Các hoạt động khác