Hình ảnh hoạt động tại Stanford

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa của học viên Stanford

Với mục đích không chỉ nhằm giúp các bạn học viên có dịp cùng nhau vui chơi, giao lưu, học hỏi và tăng tình đoàn kết mà còn tạo động lực giúp các bạn thêm hào hứng và tự tin để sẵn sàng bước tiếp trên chặng đường trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, Stanford tổ chức hoạt động Team Building cho học viên.

Các hoạt động khác