NodeJS là gì ? Bắt đầu học NodeJS từ đâu

Trong bài viết này Stanford sẽ giúp bạn hiểu hơn về NodeJS là gì cũng như ứng dụng của nó trong thực tế và bắt đầu học NodeJS từ đâu cho tốt.

NodeJS là gì ?

NodeJS là một nền tảng được phát triển độc lập trên Javascript Runtime - Chrome của Google, giúp chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng, dễ dàng mở rộng.

NodeJS được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, có thể chạy trên nhiều môi trường hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS, Linux.

Tại sao nên học NodeJS

  • NodeJS có phần core được viết hầu hết bằng c++ nên cho tốc độ xử lý và hiệu năng cao. NodeJS tạo ra các ứng dụng có tốc độ xử lý nhanh realtime thời gian thực.
  • NodeJS được viết bằng ngôn ngữ Javascript với cộng đồng người dùng đông đảo. Khi đó có vấn đề gì khó khăn về NodeJS bạn cũng sẽ được hỗ trợ nhanh chóng.
  • NodeJS áp dụng cho các sản phẩm có lượng truy cập lớn, cần mở rộng nhanh, áp dụng công nghệ mới và tạo ra các dự án Starup nhanh nhất có thể.

NodeJS sử dụng cho các dự án nào ?

NodeJS có nhiều ưu điểm nhưng không có nghĩa là xử lý được tất cả mọi thứ. Một ứng dụng cần tính ổn định cao, logic phức tạp thì các ngôn ngữ như c#, java hay php vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Sau đây là những ứng dụng có thể nên viết bằng NodeJS:

- Websocket server: Các máy chủ web socket như là Chat trực tuyến, Game Server
- Fast File Upload Client: Với các chương trình tải file tốc độ cao
- Ad Server: Các máy chủ quảng cáo
- Cloud Services: Các dịch vụ đám mây
- RESTful API: Xây dựng các thư viện API sử dụng cho nhiều ứng dụng trên nhiều nền tảng giao tiếp với nhau
- Real-time Data Application: Các ứng dụng có yêu cầu về tốc độ thời gian thực. Micro Services: Ý tưởng của micro services là chia nhỏ một ứng dụng lớn thành các dịch vụ nhỏ và kết nối chúng lại với nhau. Nodejs có thể làm tốt điều này.
NodeJS sử dụng cho các dự án nào ?
NodeJS có nhiều ưu điểm nhưng không có nghĩa là xử lý được tất cả mọi thứ. Một ứng dụng cần tính ổn định cao, logic phức tạp thì các ngôn ngữ như c#, java hay php vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Sau đây là những ứng dụng có thể nên viết bằng NodeJS:

- Websocket server: Các máy chủ web socket như là Chat trực tuyến, Game Server
- Fast File Upload Client: Với các chương trình tải file tốc độ cao
- Ad Server: Các máy chủ quảng cáo
- Cloud Services: Các dịch vụ đám mây
- RESTful API: Xây dựng các thư viện API sử dụng cho nhiều ứng dụng trên nhiều nền tảng giao tiếp với nhau
- Any Real-time Data Application: Các ứng dụng nào có yêu cầu về tốc độ thời gian thực. Micro Services: Ý tưởng của micro services là chia nhỏ một ứng dụng lớn thành các dịch vụ nhỏ và kết nối chúng lại với nhau. Nodejs có thể làm tốt điều này.

Bắt đầu học NodeJS từ đâu ?

Có rất nhiều nguồn từ tài liệu, video hướng dẫn học nodejs. Đầu tiên là hãy vào ngay địa chỉ này: nodejs để tải và cài đặt trên máy. Sau đó bắt đầu tìm hiểu những cái căn bản về nó. Bên cạnh đó bạn muốn học NodeJS nhanh, hiệu quả có thể tham gia khóa học NodeJS qua dự án cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm của Stanford. Xem chi tiết: khóa học NodeJS.

=============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 - 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook: http://bit.ly/2FN0TYb
Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I


Tags: học nodejs, học lập trình nodejs, khóa học nodejs, khóa lập trình nodejs