Hướng dẫn học lập trình C++ cơ bản cho người mới

Bài hướng dẫn học lập trình c++ cơ bản này cung cấp cho các bạn mới học lập trình c++ hiểu được các kiến thức quan trọng để giúp bạn học c++ hiệu quả hơn.

Khi người lập trình mới đầu học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng phải làm quen với các khái niệm của ngôn ngữ đó, C/C++ cũng không ngoại lệ. Dưới đây là những hướng dẫn học lập trình C++ cơ bản cho các bạn mới bắt đầu:    

1.1 Một chương trình mà bất kỳ một người học nào với bất kỳ một ngôn ngữ nào

Hiển thị dòng chữ "Hello world" với các câu lệnh hiển thị dữ liệu lên màn hình và nhận dữ liệu từ bàn phím. Với các bạn học lập trình c++ cũng vậy , bạn có thể bắt đầu từ những câu lệnh đơn giản, input và output trong lập trình c++ để làm quen với cú pháp, giao diện lập trình.

1.2 Các kiểu dữ liệu, quy tắc đặt tên biến, từ khóa trong C/C++, toán tử,....

Đây là kiến thức cơ bản và quan trọng với ngôn ngữ lập trình c++ nói riêng và các ngôn ngữ lập trình nói chung. Do vậy bạn cần nắm chắc các khái niệm này để sử dụng trong thực tế bằng việc thực hành nhiều. Các kiến thức này tuy đơn giản nhưng nó lại sử dụng rất nhiều trong bất kỳ chương trình c++ nào.


     

1.3 Làm việc với cấu trúc lập trình c++

Cái này được ví như trong toán học để giải được toán thì bạn cần phải nhớ công thức. Nếu học lập trình c++ mà bạn không rõ được cấu trúc của nó thì sẽ không viết được code.  Trên thực tế, tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có chung các câu lệnh rẽ nhánh, điều kiện, vòng lặp. Nếu học tốt phần lập trình cấu trúc với C/C++ thì các ngôn ngữ khác không còn là vấn đề.

Ví dụ: Hiển thị thông báo: "Biến khác 0" nếu biến var khác không và ngược lại

Viết bằng C/C++:

if(var == 0)
{
cout<<"Bien = 0"<<endl;
else
{
cout<<"Bien khac 0"<<endl;
}

Viết bằng vb.net:

If var = 0 Then

Console.WriteLine("Bien = 0")

Else

Console.WriteLine("Bien khac 0")

End If

Qua ví dụ trên chúng ta thấy không có sự khác nhau nhiều giữa các ngôn ngữ trong lập trình cấu trúc. Nếu các bạn học tốt 1 ngôn ngữ lập trình thì các ngôn ngữ khác không quá khó và phức tạp.

Trong phần lập trình cấu trúc, chúng ta quan tâm tới các câu lệnh điều kiện(if...else..., switch...case...), vòng lặp(for()..., while()..., do...while())

1.4 Hướng dẫn học lập trình C++ với mảng và chuỗi trong C/C++

Được coi là kiểu dữ liệu nâng cao, mảng cho phép người dùng khai báo 1 lần cho nhiều biến với cùng 1 kiểu dữ liệu và truy xuất thuận tiện tới các biến đó. Ý nghĩa của việc sử dụng mảng đó là khi khai báo 1 biến mảng, bạn có thể chứa được nhiều giá trị. Và đây là một kiến thức quan trọng, nó áp dụng trong thực tế rất nhiều. Do vậy các bạn học lập trình c++ cần phải nắm chắc kiến thức về mảng và cách áp dụng chúng trong các trường hợp cụ thể.


Ví dụ: Bạn khai báo 5 biến kiểu số tự nhiên

int BienThuNhat, BienThuHai, BienThuBa, BienThuTu, BienThuNam;

Thật phiền phức nếu số lượng biến nhiều, vì lý do đó mà người sử dụng nên dùng mảng để khai báo:

int BienSo[5];  đơn giản và thuận tiện hơn đúng không ?

Và truy xuất tới từng biến cũng dễ hơn, người lập trình không phải nhớ tên tất cả các biến mà mình đã khai báo.

1.5 Phần tiếp theo là về con trỏ

Nếu như người lập trình coi con trỏ là 1 phần khó nhất đối với những người mới học lập trình c++thì nó cũng là 1 phần thú vị nhất. Nếu 1 biến có kiểu dữ liệu là int, float... khi khai báo thì biến sẽ được cấp phát 1 vùng nhớ để lưu trữ biến đó, người lập trình không cần quan tâm tới địa chỉ của biến, khi muốn truy nhập giá trị của biến chỉ cần sử dụng tên biến(đã khai báo).

Với mỗi biến được khai báo sẽ bao gồm 2 thành phần: địa chỉ và giá trị, người lập trình chỉ thay đổi được giá trị của biến mà không thể thay đổi được địa chỉ của biến.

Với con trỏ cũng như thế, nó cũng có địa chỉ và giá trị, nhưng giá trị của con trỏ lại là địa chỉ của biến nó trỏ tới, và thông qua địa chỉ của biến đó con trỏ có thể thay đổi giá trị của biến đó.

Ví dụ: khai báo các biến

int a = 4, *p;

p = &a;

cout<<&a<<endl;

cout<<a<<endl;

cout<<&p<<endl;

cout<<p<<endl;

cout<<*p<<endl;

Tiền tố: & hiển thị địa chỉ của biến, * hiển thị giá trị của biến mà con trỏ trỏ tới. Trong ví dụ trên cout<<*p<<endl;sẽ hiển thị giá trị 4 và bằng với câu lệnh cout<<a<<endl;

Trong C/C++ hay bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có rất nhiều phần khác nữa, nhưng ở mức độ người bắt đầu học lập trình tôi chỉ hướng dẫn học lập trình C++ cơ bản nhất mà người bắt đầu cần nhớ và chú ý. Nếu như các bạn nắm vững kiến thức cơ bản thì các kiến thức nâng cao cũng sẽ dễ dàng tiếp thu. Chúc các bạn thành công. 

==============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 - 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook: https://facebook.com/stanford.com.vn
Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I

Tags: học lập trình, học lập trình c, tự học lập trình c, học lập trình c++ cho người mới