Những thủ thuật nên biết khi học lập trình ASP.NET C#

Với những thủ thuật học lập trình ASP.NET C# trong bài này sẽ giúp bạn áp dụng vào thực tế một cách dễ dàng, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số thủ thuật trong khi học lập trình ASP.NET C# có thể giúp bạn giải quyết công việc nhanh hơn.

1. Kiểm tra FileUpload chỉ có thể là file ảnh

Bạn sử dụng FileUpload để tải đến máy chủ hình ảnh từ một ứng dụng web Asp.Net. Còn hãy sử dụng RegularExpressionValidator nếu bạn chỉ muốn giới hạn chỉ cho upload file ảnh thôi.

2. Tạo nhiều QueryString từ Hyperlink NavigateUrl trong GridView

Khi bạn muốn một trường nào đó là liên kết trong Gridview và bạn muốn truyền các Parameter hoặc QueryString để ở trang chuyển tiếp bạn có thể Request được các Parameter này.

học lập trình asp.net c#

3. Giới hạn chỉ nhập số trong Textbox

Bạn có thể dùng FilteredTextBoxExtender của AjaxControl toolkit để giới hạn chỉ có thể nhập ký tự số (số chứng minh thư chẳng hạn) trong textbox khi người dùng nhập.

5. Thêm điều kiểm xác nhận sửa/xóa trong gridview

Khi học lập trình ASP.NET C# bạn sẽ muốn có thêm cột cho phép trong gridview người dùng chọn bản ghi để xóa, khi người dùng click chọn xóa bạn có yêu cầu xác nhận thao tác xóa này, bạn có thể thêm côt và convert thành TemplateField.

6. Bắt sự kiện phím Enter

Bạn muốn khi nhập dữ liệu ở Textbox và nhấn phím Enter, giả sử bạn có Form tìm kiếm thì sự kiện onclick lên nút Button được thực hiện bạn viết hàm javascript

8. Thêm cột tự tăng trong Grid

Nếu bạn muốn có thêm cột số thứ tự trong Gridview bạn Add thêm TemplateField như sau vào Grid nhé.

9. Chuyển hướng sang trang khác sau khi click OK từ MessageBox

Bạn muốn alert một thông điệp nào đó và sau khi người dùng nhấn OK thì trang hiện hành được điều hướng sang trang khác.

 học lập trình asp.net c# tại Stanford

10. Đưa các thông tin tĩnh vào file xml

Có rất thông tin tĩnh khi làm website rất ít khi thay đổi như copy right, ảnh banner, địa chỉ liên hệ, ... nếu các thông tin này đưa luôn vào Database thì ta sẽ sử dụng connect tới Database server nhiều. Nếu bạn đưa luôn vào code aspx thì khi có sự thay đổi bạn lại phải sửa lại code. Để hiển thị chúng bạn nên đưa các thông tin vào file xml và trong code bạn viết. Khi có thay đổi ta cập nhật lại file xml là xong.

11. Tạo Ico cho địa chỉ website

Các trang web khi bạn truy cập hay có icon là biểu tượng của trang web đó, bạn sẽ thấy trên thanh address trước chữ http sẽ có biểu tượng của website.

12. Hiệu ứng chuyển trang bằng thẻ meta

Bạn có thể dùng thẻ Mata để tạo hiệu ứng chuyển trang như một lời chào thân thiện, khi người dùng đang xem trang web của bạn, họ chuyển qua trang web khác. Bạn cũng có thể tạo hiệu ứng chuyển trang đơn giản bằng cách dùng thẻ meta khi họ mở liên kết trên cùng trang của bạn

Hy vọng, với những thủ thuật học lập trình ASP.NET C# trên bạn sẽ giúp bạn áp dụng vào thực tế một cách dễ dàng, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nguồn: stanford.com.vn

Tags: học lập trình, học lập trình asp.net