Lập trình Spring MVC bằng maven trong Intellij IDEA cho người mới

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn học lập trình java web cách tạo một dự án sử dụng spring mvc framework bằng công cụ Intellij IDEA trong khóa học lập trình java web nâng cao của Stanford.

Spring MVC Framewrok cung cấp kiến trúc MVC (Model-View-Controller) và các component được sử dụng để phát triển các ứng dụng web một cách dễ dàng, linh hoạt hơn.

MVC là một mô hình ứng dụng mà ở đó các thành phần được phân tách ra thành các lớp riêng biệt với các nhiệm vụ đặc trưng.

  • View: sẽ là lớp cho các thành phần có chức năng hiển thị, giao tiếp trực tiếp với người dùng. Nhiệm vụ của các thành phần trong View là trình bày các dữ liệu từ Model đến người dùng cuối.
  • Model: là các thành phần có khả năng lưu trữ và vận chuyển thông tin. Quá trình gửi dữ liệu vào Model sẽ được thực hiện bởi Controller.
  • Controller: là các thành phần giúp cho việc xử lý logic các thao tác nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Controller là lấy dữ liệu từ Model, xử lý dữ liệu, và cập nhật lại dữ liệu vào Model.

Trong bài viết này Stanford sẽ hướng dẫn các bạn tạo một dự án java web sử dụng spring mvc framework bằng maven trên công cụ lập trình Intellij IDEA cụ thể như sau:

1. Tạo dự án và khai báo các thư viện sử dụng

Đầu tiên bạn cần mở công cụ IDEA sau đó tạo dự án bằng việc chọn menu File => Project => Chọn mục Maven và các thông tin như hình dưới:

Sau đó nhấn Next và thực hiện đặt tên cho dự án và một số thông tin khác, ví dụ như sau:

Nhấn Next để tiếp tục tạo dự án theo các thông tin cấu hình trong IDEA.

Nhấn Finish để hoàn thành việc tạo dự án java web bằng Maven trên Intellij IDEA và chờ đến khi công cụ tạo xong dự án. Sau đó bạn cần mở file pom.xml để khai báo thư viện sử dụng spring mvc framework và servlet, jsp trong cặp thẻ dependencies như sau:

<dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>5.3.14</version>
</dependency>
<dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>4.0.1</version>
      <scope>provided</scope>
</dependency>
Tiếp theo bạn cần chuột phải vào file pom và nhấn chọn Maven => Reimport để thực hiện đưa các thư viện vào trong dự án để sử dụng như hình:

2. Tạo package và các file cần dùng trong dự án

Sau khi tạo dự án xong bạn cần chuột phải vào thư mục src nhấn mục New => Directory để tạo thư mục Java như hình:

Tiếp tục tạo các package theo cấu trúc, ví dụ như sau:

Với các package con là controller, model, service trong package cha có tên: vn.com.stanford.springmvcbasic1 như trong ví dụ của bài viết này.

3. Cấu hình sử dụng Spring MVC trong dự án

Để sử dụng được spring mvc trong dự án bạn cần tạo 1 file Spring Config bằng cách chuột phải vào thư mục WEB-INF => Chọn New => XML Configuration File, ví dụ trong bài viết này, tên file là: springmvc-servlet.xml. Sau đó khai báo các nội dung cần thiết như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       xsi:schemaLocation="
    <context:component-scan
            base-package="vn.com.stanford.springmvcbasic1" />
    <mvc:annotation-driven />
    <bean id="viewResolver"
          class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
        <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/"></property>
        <property name="suffix" value=".jsp"></property>
    </bean>
</beans>
Trong đó:

  • component-scan: Khai báo package cha để sử dụng Spring Framework bằng annotation trong các file code bằng java.
  • viewResolver: Khai báo 1 bean với các thông tin là đường dẫn đến thư mục chứa các file giao diện để Spring MVC hiển thị khi chạy ứng dụng và với định dạng file là jsp trong bài viết này.

Tiếp theo chúng ta cần khai báo sử dụng Spring Framework trong file web.xml trong thẻ web-app như sau:

<servlet>
    <servlet-name>springmvc</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
      <param-value>/WEB-INF/springmvc-servlet.xml</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>springmvc</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
  </servlet-mapping>
Và sửa lại phiên bản java web của dự án như sau nếu trên IDEA của bạn khác:

4. Xây dựng chức năng đơn giản trong Spring MVC

Sau khi thực hiện 3 bước trên đầy đủ và đúng, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đầu tiên trong dự án java web sử dụng Spring MVC như sau:

+ Tạo 1 controller có tên là HelloController.java và viết một hành động để hiển thị lời chào như sau:

+ Tạo một trang jsp có tên GioiThieu.jsp để hiển thị nội dung từ biến gioiThieu được gán từ đối tượng model trong hàm loiGioiThieu như sau:

5. Cấu hình và chạy ứng dụng trong Intellij IDEA

Tiếp theo để chạy được ứng dụng trong IDEA, bạn cần nhấn vào nút Add Configuration trên menu của dự án cần chạy trong Intellij IDEA và thực hiện cấu hình như hình dưới đây:

Nhấn nút Apply để chấp nhận các thông tin cấu hình bạn thiết lập. Nhấn nút hình tam giác màu xanh như hình dưới để chạy ứng dụng java web trong IDEA:

Sau đó gõ địa chỉ: http://localhost:8080/Stanford_SpringMVC_Basic1_war_exploded/hello

Nếu ra giao diện như hình dưới đây là bạn đã tạo, cấu hình và lập trình với Spring MVC framework bằng Maven thành công trên công cụ Intellij IDEA:

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn mới học lập trình Spring MVC có thể tạo, cấu hình và lập trình spring mvc bằng maven trên Intellij IDEA được dễ dàng nhất. Bên cạnh đó bạn muốn được đào tạo bài bản về Spring MVC từ cơ bản đến nâng cao cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm thì xem ngay tại đây: học java fullstack cùng chuyên gia.

=============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 - 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook: http://bit.ly/2FN0TYb
Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I


Tags: học spring mvc, học spring mvc cho người mới, tạo dự án spring mvc trong intellij idea, học java web cùng chuyên gia, học java fullstack, học spring mvc từ cơ bản đến nâng cao, khóa spring mvc nâng cao