Hình ảnh lớp học

Lớp SQL032301CB (SQL)

Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo cơ sở dữ liệu SQL theo yêu cầu cho công ty Khí Cà Mau tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T03/2023.

Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo cơ sở dữ liệu SQL theo yêu cầu của công ty khí Cà Mau tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T03/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo cơ sở dữ liệu SQL theo yêu cầu của công ty khí Cà Mau tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T03/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo cơ sở dữ liệu SQL theo yêu cầu của công ty khí Cà Mau tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T03/2023.
Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo cơ sở dữ liệu SQL theo yêu cầu của công ty khí Cà Mau tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T03/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo cơ sở dữ liệu SQL theo yêu cầu của công ty khí Cà Mau tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T03/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo cơ sở dữ liệu SQL theo yêu cầu của công ty khí Cà Mau tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T03/2023.

CÔNG TY STANFORD - ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính

Tầng 2 số 20 ngõ 678 Đường Láng (Hoặc cuối ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh), Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2

Tòa A, Việt đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ

  • (024) 6275 2212 | (024) 6662 3355

    Cơ sở 2: (0866) 586 366

  • 0963.723.236 | 0866.586.366

  • daotao@stanford.com.vn

Kết nối với chúng tôi