Hình ảnh lớp học

Lớp ORA122301YC (PL/SQL)

Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023.

Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023.
Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023.
Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023. Một số hình ảnh của buổi khai giảng lớp đào tạo lập trình PL/SQL trên Oracle theo yêu cầu công ty VCBS - VietComBank tại Stanford - Dạy kinh nghiệm lập trình vào T12/2023.

CÔNG TY STANFORD - ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Trụ sở chính

Tầng 2 số 20 ngõ 678 Đường Láng (Hoặc cuối ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh), Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2

Tòa A, Việt đức Complex, Ngõ 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ

  • (024) 6275 2212 | (024) 6662 3355

    Cơ sở 2: (0866) 586 366

  • 0963.723.236 | 0866.586.366

  • daotao@stanford.com.vn

Kết nối với chúng tôi