Ngày 22/07/2013, Stanford tiếp tục khai giảng lớp C#.net for base - CS071301CB

Đây là khóa học dành cho các học viên chưa có kiến thức hoặc chưa nắm chắc kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#.NET.Sau khóa học, các bạn có thể sử dụng các công cụ như Microsoft Visual Studio,Microsoft Visual SourceSafe, Microsoft Sql Server.... và nắm vững kiến thức nền tảng về ngôn ngữ C# trước khi các bạn tham gia các khóa học tiếp theo tại Stanford!

Chúc mừng Stanford đã tổ chức thành công buổi khai giảng lớp C#.net for base - CS071301CB. Sau đây là một số thông tin cụ thể về lớp học:

- Giảng viên: Bùi Quang Đăng

- Thời gian học: thứ 2,4,6 - từ 19h40  -21h40

- Số buổi học: 18 buổi

- Số lượng học viên: 11

- Địa điểm học: Tầng 5, số nhà 20, ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Stanford chúc các bạn học tập đạt hiệu quả cao!

Tags: