Ngày 17/08/2013 - Khai giảng lớp J2EE for developer - JE081301DEV

Đây là khóa học dành cho các học viên đã nắm chắc kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java và ngôn ngữ lập trình C#.NET muốn phát triển công nghệ, ứng dựng trên Webform và học hỏi kinh nghiệm, phát triển kỹ năng làm việc độc lập hoặc tham gia, phát triển các dự án thực tế. Sau khóa học, các bạn có thể sử dụng thành thạo các công cụ: SQL Server Management Studio, Netbean, Jdeveloper, Eclipse,… Hơn thế , các bạn sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể dự thi lấy các chứng chỉ về lập trình của Sun Microsystems Inc. Sun Certified Programmer for the Java Platform (SCJP), Sun Certified Web Component Developer (SCWCD) , Sun Certified Business Component Developer (SCBCD), Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS), Sun Certified Enterprise Architect (SCEA).

Ngày 17/08/2013, Stanford đã tổ chức thành công lớp J2EE for developer - JE081301DEV. Sau đây là thông tin cụ thể về lớp học:

- Giảng viên: Nguyễn Văn Đoàn

- Thời gian học: thứ 3,5,7 từ 19h40 -21h40

- Số buổi học: 30 buổi

- Số lượng học viên: 4

- Địa điểm học: Tầng 5, số nhà 20, ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP ĐẠT KẾT QUẢ CAO!

Tags: