Ngày 28/02/2013 đã khai giảng lớp Java for Base tại Stanford

Với số lượng 4 học viên đăng ký tham gia khóa học trong năm. Stanford tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 28/02/2013.

Khóa học Java for Base dành cho các bạn muốn hệ thống và nắm chắc kiến thức ngôn ngữ Java của mình. Sau khóa học các bạn có thể tham gia khóa Dev để chính thức trở thành nhà phát triển phần mềm bằng công nghệ Java.  Số bạn học viên trong lớp là 4 học viên, đều là các bạn sinh viên gần năm cuối mong muốn học để sau khi xong có thể làm được việc, phục vụ cho quá trình xin việc của mình thời gian tới.  Giảng viên là chuyên gia Nguyễn Văn Đoàn đã có nhiều năm tham gia các dự án phần mềm lớn và có nhiều chứng chỉ danh tiếng như OCP, JFE. Hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Để sau khóa học các bạn sẽ nắm chắc kiến thức nền tảng của ngôn ngữ Java - cánh cửa đầu tiên cần muốn bước qua để trở thành lập trình viên. Chúc các bạn lớp J021301CB học thật tốt ! Chào thân ái.

Tags: