Ngày 05/09/2013 - Stanford bế giảng lớp Oracle for base - ORA071301CB

Khóa học này cung cấp cho học viên các kiến thức về Oracle, quản trị và xây dựng ứng dụng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới.

Khóa học này cung cấp cho học viên các kiến thức về Oracle, quản trị và xây dựng ứng dụng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới.

Qua 1,5-2 tháng học, dưới sự giảng dạy nhiệt tình của chuyên gia Oracle tại Stanford, các bạn học viên đã được đào tạo những nội dung chính như:

-Overview of Oracle

-Database Design and Creation

-Securing Database and P-SQL for Data Control (Understanding Oracle Server Security Model; Managing logins, users, roles; Managing permissions; Data Control Language and Security Issues; Implementing Security through Database Objects,…)

-Defining Tables

-Implementing Data Integrity

-Creating Indexes and Database Diagramming

-Working with the Data

-Building a View

Nội dung chi tiết của khóa học, bạn có thể tham khảo tại: https://stanford.com.vn/Khoa-hoc-lap-trinh/Oracle.aspx

Các học viên được đánh giá cao, có khả năng nghiên cứu, học hỏi và đã đạt được kết quả:

-Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý Oracle.

-Có khả năng phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.

-Quản trị và tối ưu hóa hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle.

-Đáp tốt yêu cầu khi tham gia và phát triển các dự án thực tế.

Chúc các bạn thành công !

Tags: