Chuẩn bị khai giảng lớp học lập trình VBA trong Excel

Vào 19h40 ngày 10/06/2016, Stanford – Dạy kinh nghiệm lập trình tiếp tục khai giảng lớp học lập trình VBA trong Excel (VBA061601CB).

khóa học lập trình VBA trong Excel là khóa học xử lý nghiệp vụ tính toán và quản lý dữ liệu trong Excel, khóa học dành cho cả các bạn không học về công nghệ thông tin nhưng sử dụng nhiều Excel làm công cụ quản lý và muốn tự động hóa xử lý tính toán trong Excel.

Là một phần bổ sung Microsoft’s Visual Basic, VBA (Visual Basic for Applications) được xây dựng trong tất cả các ứng dụng Microsoft Office. VBA đã được mở rộng và thay thế trên khả năng đặc trưng của ngôn ngữ macro như WordBasic của Word. Ngoài ra, VBA vận dụng nét riêng biệt về giao diện người dùng như các toolbar, menu và làm việc với các hình thái hoặc hộp thoại tùy ý, có thể được sử dụng để điều khiển hầu hết mọi khía cạnh của ứng dụng chủ.

khóa học lập trình vba trong excel

Tôi không biết gì về lập trình liệu có học được VBA?

Học lập trình VBA trong Excel, bạn không cần phải trải qua trước một khóa học lập trình nào đó bởi trong khóa học bạn sẽ được học các bước cơ bản nhất để có thể viết ra được những chương trình của riêng bạn.

Khi nào tôi nên bắt đầu học VBA?

Excel đã cung cấp rất nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thao tác làm việc trên bảng tính. Tuy nhiên, bạn đang sử dụng nhiều Excel, bạn phải làm các thao tác thủ công, lặp đi lặp lại quá nhiều gây nhàm chán và mất thời gian trong công việc. Đó là lúc bạn cần phải tìm hiểu để học VBA.

Sau khóa học tôi làm được gì?

- kiến thức về phát triển ứng dụng quản lý trên Excel và thành thạo các công cụ lập trình

- Có khả năng lập trình trong Excel để điều khiển, khai thác, các đối tượng quan trọng như Workbook, Application, Worksheet, Userform, Range, Menu bar, Ribbon.

- Tạo các thủ tục và hàm để tự động hóa việc tổng hợp dữ liệu, phân tích với tốc độ nhanh hơn cách làm công thức Excel thông thường.

- Nắm chắc kiến thức cơ bản về VBA phục vụ cho công việc quản lý dữ liệu trong Excel.

- Tự xây dựng được các chương trình, báo biểu trong Excel.

-....

==============================
 STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 - 0866 586 366
Website: 
https://stanford.com.vn
Facebook: 
https://facebook.com/stanford.com.vn
Youtube: 
http://bit.ly/2TkKT7I


Tags: học lập trình, học lập trình vba,