So sánh React và Angular: Bên nào tốt hơn?

Cả hai phiên bản React và Angular đều đã xuất hiện rộng rãi trong các trò chơi. Cả 2 framework này đã chứng minh được khả năng có thể cung cấp Ứng Dụng Trang Đơn (SPA) trong một khoảng thời gian dài.

Hiện nay, cho những bạn còn đang thắc mắc SPA là gì, thì đây là những gì mà nó có thể làm. Trong hệ thống cũ, khi một yêu cầu xuất hiện trên một công vụ tìm kiếm để tải một ứng dụng web, nó sẽ được chuyển đổi về máy chủ. Dữ liệu này được tải từ máy chủ và sau đó dược gửi đến trình duyệt của người dùng. Mỗi lần người dùng yêu cầu hiển thị một trang mới thì dữ liệu cần được lấy từ máy chủ và xử lý lại.

Trong SPA, việc chuyển dữ liệu chỉ được thực hiện một lần. Điều này không nghĩa là khi người dùng yêu cầu tải một trang mới thì trình duyệt sẽ hiển thị cùng một trang lần nữa. Thay vào đó, toàn bộ JavaScript (JS) sẽ được tải trong một lần duy nhất và chỉ có các thành phần mới được tải trong những yêu cầu tiếp theo của người dùng. Việc làm mới sẽ không còn được thực hiện nữa. Nói một cách khác là bạn có thể hoàn thành tất cả chỉ trên một trang duy nhất của ứng dụng. Gmail chính là một ví dụ điển hình của SPA. Bạn không cần phải liên tục làm mới để tải thư mới vào hộp thư của mình.
 

React và Angular - Cái nhìn tổng quan

Học lập trình tại Stanford

Bây giờ chúng ta sẽ trở lại câu hỏi về React và Angular. React.js hoặc ReactJS là một thư viện JavaScript cho các thành phần giao diện người dùng (UI) được phát triển bởi Facebook. Một mã có thể được tái sử dụng với các tùy chọn tải lại hấp dẫn giúp cho những ứng dụng nền tảng chéo được phát triển dễ dàng hơn.
Angular.js hoặc Angular JS 1.X là một khuôn dạng ứng dụng web dựa trên mã nguồn mở thuộc JavaScript của Google. Nó ảnh hưởng đến cách mã người dùng sử dụng JS. Cả 2 đều thực hiện những nhiệm vụ giống nhau. Angular sử dụng JS và HTML có một DOM thông thường và cung cấp khả năng ràng buộc dữ liệu 2 chiều.
 

Hiệu suất

Học lập trình tại Stanford

 

Dữ liệu ràng buộc trong Angular phản ánh bất kì sự thay đổi dữ liệu nào trong mô hình cũng như trên chế độ xem. Và những dữ liệu thay đổi trong chế độ xem cũng được cập nhập trên mô hình. Khi cần xử lý một lượng dữ liệu lớn, việc này có thể sẽ làm giảm tốc độ ứng dụng. React sử dụng JSX, có một DOM ảo và cung cấp dữ liệu kết nối một chiều. Vì vậy, thay đổi dữ liệu không cần phải được thể hiện trong cả mô hình và chế độ xem.

Khả năng tái sử dụng của code

 

Học lập trình tại Stanford

Trong React, code rất dễ hiểu và sử dụng ít trừu tượng hơn, mặc dù phải mất thời gian để thiết lập các dự án sử dụng React. Angular phức tạp và khó điều khiển vì thư viện của bên thứ ba và các cú pháp.
 

Khả năng mở rộng

Học lập trình tại Stanford

So với React, thiết kế và Giao diện dòng lệnh (CLI) mạnh mẽ giúp cho việc mở rộng các ứng dụng Angular dễ dàng. React đã được kiểm chứng và có thể được mở rộng hơn nữa.
 

Thử nghiệm

Học lập trình tại Stanford

Trong Angular, mọi đoạn code đều có thể dễ dàng kiểm chứng được. Ngược lại, dùng React để gỡ lỗi code được đánh giá là dễ dàng hơn.  

Học lập trình tại Stanford

React hay Angular, phiên bản nào phù hợp với bạn nhất? Điều này phần lớn phụ thuộc vào sự phức tạp, thời gian tiếp thị, ngân sách và tùy vào mục đích sử dụng của bạn. 

Xem thêm các bài viết khác tại website: stanford.com.vn 

Tags: học lập trình