Hướng dẫn cài hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server trên macOS, Linux

Trong bài viết này Stanford sẽ hướng dẫn các bạn học cơ sở dữ liệu cài SQL Server trên nền tảng macOS, Linux để phục vụ thực hành, làm việc với SQL Server trên Docker.

Docker là gì ?

Docker là nền tảng cung cấp cho các công cụ, service để các developers, adminsystems có thể phát triển, thực thi, chạy các ứng dụng với containers. Hay nói một cách khác nó là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploy và run các ứng dụng một cách dễ dàng trên nền tảng ảo hóa - "Build once, run anywhere". Hay hiểu đơn giản: Khi chúng ta muốn chạy app thì chúng ta phải thiết lập môi trường chạy cho nó. Thay vì chúng ta sẽ đi cài môi trường chạy cho nó thì chúng ta sẽ chạy docker.
Ứng dụng Docker chạy trong vùng chứa (container) có thể được sử dụng trên bất kỳ hệ thống nào: máy tính xách tay của nhà phát triển, hệ thống trên cơ sở hoặc trong hệ thống đám mây. Và là một công cụ tạo môi trường được "đóng gói" (còn gọi là Container) trên máy tính mà không làm tác động tới môi trường hiện tại của máy, môi trường trong Docker sẽ chạy độc lập.
Docker có thể làm việc trên nhiều nền tảng như Linux, Microsoft Windows và Apple OS X. Bạn có thể cài docker tại đây: Docker

Hướng dẫn cài đặt SQL Server trên Docker

Trước kia các bạn mới học cơ sở dữ liệu SQL sẽ không sử dụng được SQL Server trên nền tảng macOS, Linux. Nhưng giờ đây với sự hỗ trợ của Docker, chúng ta sẽ dễ dàng cài đặt và sử dụng SQL Server trên môi trường macOS, Linux. 

Sau đây Stanford sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt SQL Server trên Docker để sử dụng trên máy mình theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Sau khi cài đặt docker bạn sẽ mở giao diện terminal sau đó chạy lệnh sau để thực hiện tải image bộ cài SQL Server 2019 hoặc bản mới nhất về Docker trên máy của mình như sau:

docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
Tiếp đó có thể kiểm tra xem image SQL Server 2019 đã có trên docker chưa bằng lệnh docker images. Nếu có rồi thì tiếp tục thực hiện bước sau.

Bước 2: Thực hiện cài đặt container từ image SQL Server 2019 đã tải về ở bước 1 như sau:

docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "SA_PASSWORD=Mat_khau_cua_ban" -p 1433:1433 --name sql1 -h sql1 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
Trong đó:

  • Ma_khau_cua_ban: Bạn sẽ cần thay mật khẩu cho tài khoản quản trị sa trên SQL Server
  • sql1: Là tên SQL Server bạn đặt trên Docker của mình, có thể thay đổi thành tên khác nếu muốn
  • 1433: Là cổng mặc định của dịch vụ SQL Server cần sử dụng khi chạy

Sau khi thực hiện lệnh trên, bạn vào mục images trên Docker nếu thấy sql1 đang chạy là thành công. Như hình dưới đây:

Bước 3: Thực hiện kết nối và làm việc với SQL Server trên Docker từ máy tính của bạn.

+ Cách 1: Vẫn tại giao diện terminal thực hiện lệnh sau để kết nối và làm việc với SQL Server như sau:

sudo docker exec -it sql1 "bash"
 
/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U SA -P Stanford
Trong đó: Stanford là mật khẩu tôi đặt cho tài khoản sa ở bước cài đặt. Sau đó gõ lệnh sử dụng cơ sở dữ liệu master như dưới hình sau, thực hiện công việc với lệnh GO nếu có thông tin dưới là đã thực hiện và kết nối đến SQL Server thành công bằng giao diện dòng lệnh trên macOS, Linux. Để thoát khỏi giao diện dòng lệnh bạn gõ lệnh QUIT.

+ Cách 2: Thực hiện cài đặt công cụ Azure Data Studio tại đây: Azure Data Studio. Sau khi cài đặt thành công, bạn tạo 1 kết nối và nhập thông tin cần thiết như hình dưới để làm việc với SQL Server bạn đã cài ở trên như sau:

Nếu thực kết nối thành công sẽ hiển thị như hình dưới đây:

Như vậy sau khi thực hiện từng bước theo hướng dẫn chi tiết ở trên, các bạn học cơ sở dữ liệu SQL đã có môi trường SQL Server để thực hành và làm việc với nó trên môi trường macOS, Linux một cách dễ dàng. Bên cạnh đó nếu bạn muốn học cơ sở dữ liệu SQL cùng chuyên gia giàu kinh nghiệm của Stanford có thể xem ngay: tại đây

=============================
☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 - 0866 586 366
Website: https://stanford.com.vn
Facebook: http://bit.ly/2FN0TYb
Youtube: http://bit.ly/2TkKT7I


Tags: cài đặt sql server, cài sql server trên docker, học sql cơ bản, khóa sql cơ bản, học docker cho người mới, học sql cùng chuyên gia stanford