VUI ĐÙA VỚI DÃY - TỰ HỌC LẬP TRÌNH FLASH

Bạn đã biết đến khái niệm dãy (array). Ta hãy tiếp tục “quậy” với dãy thêm chút nữa, chuẩn bị cho việc thực hiện các trò chơi có dùng đến dãy. Điều này cần thiết giống như bạn vui đùa với bóng trước khi đá bóng thực sự.

Bạn hãy mở tập tin mới trong Flash và viết đoạn mã như sau trong bảng

Actions – Frame:

1   arr = ["mãng cầu", "dừa", "đu đủ", "xoài"];

2

3   trace(arr);

4

5   subarr = arr.slice(0,1); trace(subarr);

6

7   subarr = arr.slice(2,3); trace(subarr);

8

9   subarr = arr.slice(2); trace(subarr);

Đoạn mã vừa nêu giúp bạn biết một cách mới để tạo ra dãy với các phần tử sắp sẵn và làm quen với hàm slice của dãy. Phần tử đầu tiên là ―mãng cầu‖. Các phần tử kế tiếp là ―dừa‖, ―đu đủ‖, ―xoài‖ (tức là… ―cầu vừa đủ xài‖). Sau khi tạo ra dãy arr, ta dùng câu lệnh trace(arr); để in dãy arr ra bảng Output, xem thử dãy arr có chứa các thứ mà ta đặt vào hay chưa.

Hàm slice giúp bạn cắt lấy một phần của dãy, tạo ra dãy mới. Dãy bị cắt thực ra vẫn còn nguyên, không bị mất tí tẹo nào. ―Dãy con‖ thu được chứa đựng một số phần tử của ―dãy gốc‖. Nói rõ hơn, dãy con dùng chung một số phần

tử với dãy gốc.

Khi viết arr.slice(0, 1), bạn ―xắn‖ vào dãy arr, ―trước mặt‖ phần tử thứ nhất ở vị trí 0 và ―trước mặt‖ phần tử thứ hai ở vị trí 1. Lát cắt được lấy ra chỉ chứa

phần tử thứ nhất, tức ―mãng cầu‖. Ta đặt tên cho dãy con thu được từ hàm slice là subarr và dùng hàm trace kiểm tra ngay nội dung của dãy con subarr. Khi viết arr.slice(2, 3), ta có lát cắt từ vị trí 2 (phần tử ―đu đủ‖) đến vị trí 3

(phần tử ―xoài‖). Dãy con thu được chỉ gồm phần tử ―đu đủ‖, không có phần tử

―xoài‖. Nói chung, bạn cần nhớ rằng phần tử ứng với đối mục thứ nhất của hàm slice có mặt trong kết quả của hàm slice nhưng phần tử ứng với đối mục thứ hai thì không.

Khi viết arr.slice(2), bạn gọi hàm slice nhưng chỉ cung cấp một đối mục. Flash tự hiểu rằng bạn muốn cắt từ vị trí 2 (phần tử ―đu đủ‖) đến hết dãy arr. Dãy con thu được gồm có ―đu đủ‖ và ―xoài‖.

Chạy thử chương trình và nhìn vào bảng Output, bạn thấy rõ nội dung của dãy gốc và các dãy con do hàm slice tạo ra:

mãng cầu,dừa,đu đủ,xoài mãng cầu

đu đủ

đu đủ,xoài

Bạn hãy viết thêm các câu lệnh gọi hàm slice ―ly kỳ‖ hơn:

1   subarr = arr.slice(); trace(subarr);

2

3   subarr = arr.slice(-2); trace(subarr);

4

5   subarr = arr.slice(-3,-2); trace(subarr);

6

7   subarr = arr.slice(-3,3); trace(subarr);

Khi bạn gọi hàm slice của dãy arr mà không cung cấp đối mục nào, Flash hoan hỉ cho bạn toàn bộ dãy arr. Nếu đối mục của hàm slice là chỉ số âm, Flash không hề bối rối và tự hiểu rằng đó là chỉ số tính từ đuôi dãy, chứ không phải tính từ đầu dãy như bình thường. Vị trí cuối dãy có chỉ số là -1, vị trí áp cuối có chỉ số là -2,…

Khi viết arr.slice(-2), bạn thu được dãy con của arr, từ với vị trí áp cuối (―đu đủ‖) đến hết dãy arr. Khi viết arr.slice(-3, -2), bạn thu được dãy con từ vị trí -3 (―dừa‖) đến vị trí -2 (―đu đủ‖). Dãy con như vậy chỉ có ―dừa‖, không có ―đu đủ‖. Bạn có thể dùng đồng thời chỉ số âm và chỉ số dương khi gọi hàm slice. Khi bạn viết arr.slice(-3, 3), Flash dư sức hiểu rằng dãy con được lấy từ vị trí -3 (―dừa‖) đến vị trí 3 (―xoài‖).

Nhìn vào kết quả của chương trình (hình 1), bạn có thể kiểm tra xem Flash

―suy nghĩ‖ có giống mình hay không.

Cần nhắc lại rằng hàm slice không làm ―sứt mẻ‖ dãy arr. Ở cuối đoạn mã đã có, bạn có thể thử ghép dãy arr với dãy con subarr bằng một hàm có tên là concat và in ra kết quả: trace(arr.concat(subarr)); Nhờ hàm concat của arr, bạn thu được… ―dãy gộc‖ dài hơn arr, bao gồm các phần tử của arr và subarr. Bạn thử ngay xem sao.

Nếu muốn ―xắn‖ vào dãy arr và làm dãy arr mất đi lát cắt, bạn phải dùng hàm khác, gọi là splice. Bạn hãy xóa đoạn mã hiện có và viết đoạn mã mới như sau:

1    arr = ["mãng cầu", "dừa", "đu đủ", "xoài"];</p>

2    trace(arr);

3

4    arr.splice(1,1); trace(arr);

5

6    arr.splice(1,0,"cam"); trace(arr);

7

8    arr.splice(0,2,"bưởi"); trace(arr);

9

10  arr.splice(-1,1); trace(arr);

Trong đoạn mã nêu trên, ta gọi hàm splice của arr, rồi in ra ngay nội dung của arr để thấy rõ rằng dãy arr bị ―xà xẻo‖ ra sao. Đối mục thứ nhất của hàm splice là vị trí cắt thứ nhất. Nhưng khác với hàm slice, đối mục thứ hai của hàm

splice cho biết phải lấy bao nhiêu phần tử từ vị trí cắt. Nếu bạn ghi đối mục thứ hai là 0 thì Flash không cắt gì hết!

Hàm splice còn có thể có đối mục thứ ba, thứ tư,… để giúp bạn liệt kê các phần tử mà bạn muốn đưa vào dãy, thay thế cho lát cắt. Thử chạy chương trình và nghiền ngẫm kết quả (hình 2), bạn sẽ hiểu rõ ý nghĩa của từng câu lệnh.

Đối với dần lập trình thỉnh thoảng đùa chút với những kiến thức mình đã học cũng là một cách giải trí có ích đấy chứ. Qua ví dụ trên bạn vừa ôn lại kiến thức đã học và có một chút gì đó vui vui phải không. Stanford luôn mong các bạn có thể tìm thấy hứng thú cũng như đam mê trong việc lập trình, một công việc nghe có vẻ khô khan nhưng không hề khô khan chút nào. Nó sẽ trở nên thu vị khi bạn biết tự tao ra những điều thú vị cho mình. Hãy thường xuyên học tập theo những cách thoải mái nhé, đừng cố gượng ép bản thân khi cảm thấy căng thẳng.

Chúc các bạn thành công !

Tags: