Học cơ sở dữ liệu SQL- trở thành chuyên gia quản trị dữ liệu

Học cơ sở dữ liệu SQL Server tại Stanford giúp bạn sử dụng các lệnh giáo chuyển Transaction-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client Computer và Server Computer.

SQL là công cụ sử dụng để quản lý, tổ chức và truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. SQL bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với CSDL quan hệ.

Mặc dù mục đích ban đầu khi SQL được xây dựng nên là một công cụ truy xuất dữ liệu nhưng khả năng của SQL vượt xa so với một công cụ truy xuất dữ liệu. SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm: truy xuất và thao tác dữ liệu, định nghĩa dữ liệu,  điều khiển truy cập, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Như vậy, có thể nói rằng SQL là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các hệ thống cơ sở dữ liệu. Bởi vậy học cơ sở dữ liệu SQL là lựa chọn đa số những nhà quản trị Website, quản trị mạng hay quản trị Microsoft SQL Server nhằm mục đích lập kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu làm việc với SQL Profiler và SQL Trace Stored Procedures.

Học cơ sở dữ liệu SQL Server cùng chuyên gia

Mặc dù không phải là một ngôn ngữ lập trình giống như ngôn ngữ C, C++, Java,... song SQL có các câu lệnh có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình để có thể xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu.

SQL là ngôn ngữ có tính khai báo, khác với các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C++, Java,... SQL là ngôn ngữ dễ tiếp cận, dễ sử dụng, người sử dụng SQL chỉ cần mô tả các yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở dữ liệu mà không cần phải chỉ ra cách thức thực hiện các yêu cầu như thế nào.

Nếu bạn định học SQL Server thì đây là một thị trường tiềm năng không thể bỏ qua. "Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server tại Stanford" là khóa học duy nhất giúp bạn:

Khóa Học cơ sở dữ liệu SQL Server cùng chuyên gia tại Stanford

- Thành thạo kỹ năng SQL

- Nắm vững kỹ năng phân tích thiết kế Cơ sở dữ liệu SQL

- Viết các câu lệnh cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, sửa và xóa…

- Viết các câu truy vấn có nhóm, có chọn lọc, có thống kê dữ liệu và các câu truy vấn nâng cao

- Lập trình thành thạo T-SQL trong tạo Stored Procedures, Queries, Functions

- Đáp tốt yêu cầu của nhà tuyển dụng khi tham gia, phát triển các dự án thực tế.

Mặc dù SQL là ngôn ngữ khá đơn giản, nhưng nắm vững được nó là một kỹ năng là một điều vô cùng cần thiết. Thử tưởng tượng trong ứng dụng của bạn có rất nhiều loại thông tin cần lưu và bạn quyết định sử dụng nhiều file để lưu mỗi loại dữ liệu. Tuy nhiên việc này lại khiến cho việc đọc dữ liệu trở lên phân tán và quy trình maintain không dễ dàng chút nào. Ngoài ra nếu bạn có nhiều ứng dụng khác nhau cần lưu thông tin thì việc quản lý dữ liệu lại càng trở lên khó khăn.

Với SQL, bạn có thể lưu nhiều dữ liệu cho nhiều ứng dụng khác nhau trên cũng một cơ sở dữ liệu và việc truy cập các cơ sở dữ liệu này trở lên đơn giản hơn nhờ một cách thức giống nhau đối với nhiều cơ sở dữ liệu.

----

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0936 172 315 - 04. 6275 2212

Website: http://stanford.com.vn/   

 

 

Tags: học lập trình, học cơ sở dữ liệu,