Tại sao nên học SQL? Một số điều cần biết về SQL Server

SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc như cập nhật các bản ghi, xóa các bản ghi, tạo và sửa đổi các bảng, Dưới đây là những hướng dẫn học SQL cho người mới

Nếu bạn định học SQL, thì đây là một thị trường tiềm năng không thể bỏ qua:

 Một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới

▶ Loại ngôn ngữ lập trình dễ học nhất

▶ Dễ ứng dụng nhất

▶ Được hàng triệu doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức,… sử dụng để quản lý dữ liệu

Tại sao SQL Server là cần thiết:

- Cho phép quản trị một hệ CSDL lớn (lên đến vài tega byte), có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh đáp ứng yêu cầu về thời gian

- Người dùng có thể tạo, xóa Database và bảng

- Người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database

- Người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view

- Truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh

- Có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS…

Đối với các lập trình viên chuyên nghiệp, học SQL cơ bảnsẽ giúp bạn nắm vững và vận hành tốt SQL. Đây gần như là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà tuyển dụng và nó cũng là nền tảng cơ bản để bạn có thể học tiếp lên các CSDL khác như Oracle, postgresql hay MYSQL.

Bài viết này sẽ hướng dẫn những bước cơ bản khi mới tiếp cận với SQL cho người mới bắt đầu. Các bạn tham khảo nhé:

1. Ba từ nhiệm màu

Trong SQL có rất nhiều từ khóa được sử dụng nhưng SELECT, FROM, WHERE vẫn là 3 từ khóa được dùng nhiều nhất. Những khía cạnh cơ bản nhất khi truy vấn một cơ sở dữ liệu sẽ được thể hiện qua SELECT, FROM, WHERE . Trong khi bạn làm việc bạn sẽ thấy rằng những câu truy vấn phức tạp cũng chỉ là sự mở rộng của SELECT, FROM, WHERE .

SELECT – bạn sẽ biểu diễn những gì?

Giả sử bạn có những bảng dữ liệu đầy đủ phù hợp. Vấn đề được đặt ra là lấy những dữ liệu cần thiết như nào? Ta cần id và name của những dữ liệu cần lấy, vậy ta sẽ SELECT chúng.

FROM – dữ liệu bạn lấy ở đâu?

FROM là nó sẽ chỉ ra những nơi mà các câu truy vấn cần tìm kiếm dữ liệu phù hợp. Bảng tạo bởi các subqueries hay câu lệnh JOIN, bảng có thể đã tồn tại rồi.

WHERE – bạn lấy dữ liệu đó qua đâu?

Từ khóa WHERE dùng điều kiện và lọc ra các hàng dữ liệu phù hợp với điều kiện ấy.

2. Aggregations (phép gộp)

Aggregation sẽ chỉ làm thay đổi logic của các cột sử dụng gộp dữ liệu. Nói 1 cách dễ hiểu thì aggregation được sử dụng để chuyển nhiều hàng thành 1 hàng.

3. Subqueries

Subqueries – truy vấn con, là những câu truy vấn SQL bình thường, tuy nhiên nó được thêm vào bên trong những câu truy vấn lớn.

4. Write Operations

Hầu hết từ khóa dùng trong SQL đều dễ hiểu, đơn nghĩa. Ngoài các từ khóa đã tìm hiểu thì còn có các từ khóa khác như UPDATE, DELETE, INSERT.

- Update

Cấu trúc truy vấn không quá rắc rối, chỉ khác là bạn sẽ thay đổi dữ liệu ở nơi chỉ định chứ không phải xuất dữ liệu

- Delete

WHERE cũng sẽ chỉ ra nơi dữ liệu bị xóa. Sau khi câu truy vấn được thực thi, xóa hoàn toàn 1 hàng dữ liệu, hàng dữ liệu trở nên rỗng, không thể cập nhật hay thêm sửa xóa gì. Nó khác với việc dùng từ khóa UPDATE.

- Insert

Cấu trúc của câu truy vấn INSERT:

INSERT INTO x

  (a,b,c)

VALUES

  (x, y, z);

a, b, c là tên các cột, x, y, và zlà giá trị được chèn vào các cột tương ứng.

Bắt đầu học SQL qua video miễn phí bạn cũng có thể thực hành luôn khi theo dõi các video hướng dẫn đó. Link video: goo.gl/fZXrWQ

------

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0963 723 236 - 024. 6275 2212
Website: https://stanford.com.vn/

 


Tags: học lập trình, học sql