Học SQL – công cụ quản lý cơ sở dữ liệu điển hình

Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server tại Stanford cung cấp cho bạn những kiến thức về quản trị, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu trong SQL Server...

SQL được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực là một công cụ quản lý dữ liệu điển hình. Nếu bạn có nhiều dữ liệu cần phải được xử lý, phân tích nhưng không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về tin học thì hãy học SQL vì SQL đơn giản và rất hiệu quả.

Hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều có hỗ trợ SQL như: MS Visual Basic, MS Access, DBase, MS Visual Foxpro, DB2, Paradox, Oracle....

Nhiều phần mềm sử dụng ngôn ngữ SQL đã ra đời mà điển hình là Oracle, MS SQL Server, Sybase, do sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu xây dựng những CSDL lớn theo mô hình Client/Server (khách/chủ),... Trong mô hình Client/Server, toàn bộ CSDL được tập trung lưu trữ trên Server (máy chủ), mọi thao tác xử lý dữ liệu được thực hiện trên máy chủ bằng các lệnh SQL. Máy trạm (Client) chỉ dùng để lấy thông tin từ máy chủ hoặc cập nhật dữ liệu cho máy chủ. Ngôn ngữ SQL lại càng đóng vai trò quan trọng hơn khi mà Internet hiện nay đang phát triển mạnh mẽ.

Học SQL ở Stanford

SQL rất dễ sử dụng, đây là điều đặc biệt làm cho SQL ngày càng phổ biến hơn. Bạn không cần phải biết lập trình, không cần là chuyên gia tin học nhưng vẫn có thể học SQL cơ bản để xử lý công việc của mình. Nhờ có các công cụ trực quan như các Query trong các phần mềm có sử dụng SQL giúp tạo ra các câu lệnh SQL một cách hiệu quả, dễ dàng.

Được xây dựng hoàn chỉnh và ghi lại, mỗi Query là một câu lệnh SQL có thể mang ra sử dụng bất cứ lúc nào. Sản phẩm của một Query là một bảng mới thì bảng này lại có thể được sử dụng trong các Query khác. Cứ như vậy trước khi đi đến kết quả cuối cùng ta có thể có một chuỗi các Query. Các câu hỏi của bạn về dữ liệu đã lưu trữ đều được các Query thiết kế đặc biệt để khi chạy nó sẽ trả về kết quả theo yêu cầu của bạn. Sử dụng Query ít có khả năng mắc lỗi, rất dễ dàng và thậm chí bạn chỉ cần dùng chuột để tạo ra một câu lệnh SQL hoàn chỉnh.

Học SQL cơ bản tại Stanford

Tuy nhiên dùng SQL có nhiều ưu điểm lớn so với các các cơ sở dữ liệu khác như:

- Do được tối ưu hoá với những công nghệ mới nên tốc độ rất cao

- Câu lệnh đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ sử dụng

- Khả năng thực hiện những yêu cầu phức tạp của công việc tốt

Nếu bạn lập trình xử lý các công việc thành thạo rồi, bạn nên tiết kiệm sức lực và thời gian bằng cách sử dụng SQL. Câu lệnh SQL đơn giản, ngắn gọn hơn thì tốc độ vận hành nhanh hơn và khả năng mắc lỗi ít hơn. Bạn được cung cấp công cụ trực quan để tạo ra Query trong các ngôn ngữ như Access hay Visual Foxpro.

- Câu lệnh SQL được ghi lại độc lập: Bạn vẫn tạo được các Query phức tạp kể cả khi bạn không cần phải nắm vững cú pháp câu lệnh SQL. SQL sẽ được tự động sinh ra sau khi tạo xong câu lệnh và bạn có thể sao chép dùng vào nhiều việc khác.

Học SQL nâng cao

Vậy làm sao để tối ưu hóa và quản trị hệ thống CSDL SQL của mình? Khóa học SQL tại Stanford- dạy kinh nghiệm lập trình sẽ giúp các bạn sử dụng thành thạo và thành công với SQL Server.

Chi tiết khóa học xem tại website: stanford.com.vn

Tags: học lập trình, học sql