Trở thành chuyên gia với khóa học lập trình ASP.NET

Tham gia Khóa học lập trình ASP.net tại Stanford được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để xây dựng một website hoàn chỉnh về ASP.NET. cơ hội việc làm cao

ASP.NET là một trong những ngôn ngữ lập trình web động bảo mật cao, thông minh và chiếm thị phần khá nhiều trong làm web lớn. Được cung cấp bởi Microsoft, ASP.NET cho phép những người lập trình tạo ra những ứng dụng web, những trang web động và các dịch vụ web. ASP.NET xuất hiện làm cân xứng quá trình xây dựng ứng dụng trên Windows và Web.

Nếu bạn yêu thích lập trình web và lựa chọn ASP.NET để phát triển sự nghiệp của mình thì việc tham gia một khóa học lập trình ASP.NET sẽ có lợi cho bạn rất nhiều.

học lập trình asp.net tại Stanford

Tham gia khóa học bạn sẽ hiểu và áp dụng được những công nghệ mới nhất của ASP.NET trong thiết kế, phát triển web. Ngay sau khóa học kết thúc bạn có thể xin việc ngay hoặc trở thành chuyên gia thiết kế web bằng ASP.NET. Phát triển các hệ thống web yêu cầu bảo mật cao và các tính năng phức tạp khác. Bên cạnh đó, bạn còn được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để xây dựng một website hoàn chỉnh về ASP.NET.

Lập trình web – Tại sao chọn ASP.Net

Các trang ASP.NET là các trang có cấu trúc, mỗi trang thực tế có thể ghi đè một tập các phương thức sẽ dùng trong thời gian sống của trang web và là một lớp được thừa kế từ lớp .NET System.Web.UI.Page.

Trong VS.NET, ASP.NET có thể được tạo ra cùng chung môi trường với các thành phần dữ liệu và luận lý sẽ được dùng trong các trang web này. Một nhóm đề án solution, VS.NET, chứa mọi file liên quan tới một ứng dụng. Trước đây, thật là khó khăn để có thể cấu hình InterDev và các đề án web server để thực hiện bẫy lỗi nhưng giờ đây bạn có thể bẫy lỗi các trang ASP của bạn ngay trong trình thiết kế.

ASP.NET cho phép bạn tách biệt các chức năng server-side của trang thành một lớp, biên dịch lớp đó thành một DLL và đặt DLL đó vào một thư mục bên dưới phần HTML. Đặc tính ASP.NET’s code-behind giúp các bạn có thể dễ dàng cấu trúc một trang web. Một code-behind chi phối đỉnh của một trang web tương đương với file DLL của nó. Web server phát ra các sự kiện trong lớp của page’s code-behind DLL khi một trình duyệt yêu cầu trang.

học lập trình asp.net chuyên nghiệp tại Stanford

Với khả năng tăng cường thực thi, các yêu cầu sau của một trang ASP.NET sẽ thực thi nhanh hơn trang đầu tiên. Đây là một khả năng đáng chú ý của ASP.NET

Bởi vì ASP.NET được chiếu bởi trình duyệt, nên nó dễ tạo các trang hơn, bạn có thể sử dụng một môi trường mạng intranet. Một ứng dụng form-based thường là tốt hơn một user interface nhưng cũng khó bảo trì hơn vì nó chạy trên nhiều máy khác nhau.

ASP.NET sẽ mãi chỉ là một ngôn ngữ lập trình thông dụng như hàng ngàn ngôn ngữ lập trình khác nếu chúng ta không hiểu rõ và phát huy được khả năng của nó. Tham gia khóa học lập trình ASP.NET tại Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình, bạn sẽ hiểu được vì sao ASP.NET lại là ngôn ngữ tốt nhất cho công việc của bạn.

khóa học lập trình asp.net

Kết thúc khóa học bạn sẽ:

- Có khả năng triển khai và xây dựng ứng dụng trên nền tảng Webbased, Bootstrap responsive, công nghệ MVC Framework.

- Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình và quản lý mã nguồn.

- Có khả năng phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Đáp tốt yêu cầu khi tham gia và phát triển các dự án thực tế.

- Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nếu bạn yêu thích lập trình web và mong muốn tham gia một khóa học lập trình ASP.NET thì Stanford sẽ là một địa chỉ uy tín – nơi nuôi dưỡng đam mê của bạn!

Nguồn: stanford.com.vn

 

Tags: học lập trình, học lập trình asp.net,