Học cơ sở dữ liệu – những điều cần biết

Học cơ sở dữ liệu, xây dựng, phân tích cấu trúc các nhu cầu cho phép các nhà thiết kế các trình ứng dụng nâng cao và người sử dụng làm việc hiệu quả

Ngày nay, quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất của đơn vị IT. Thực tế đã chứng minh, mọi ứng dụng hay hệ thống thông tin ở dạng này hay dạng khác đều sử dụng công nghệ quản lý các cơ sở dữ liệu.

Đa số các ứng dụng dịch vụ sử dụng các cơ sở dữ liệu (CSDL) để cất giữ không chỉ thông tin sử dụng, mà còn thông tin cấu hình và công vụ. Vì thế, các kỹ năng làm việc với các cơ sở dữ liệu sẽ nâng cao hiệu quả đáng kể công việc của sẽ bất kỳ một chuyên gia IT nào và giá trị trên thị trường lao động.

Việc học cơ sở dữ liệu, xây dựng, phân tích cấu trúc các nhu cầu cho phép các nhà thiết kế các trình ứng dụng nâng cao và người sử dụng hiệu quả làm việc với thông tin và rút ngắn thời gian ra quyết định kinh doanh đúng.

học cơ sở dữ liệu ở Stanford

Khả năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Có hai khả năng chính cho phép phân biệt các hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các kiểu hệ thống lập trình khác:

- Khả năng truy nhập các khối lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả.

- Khả năng quản lý dữ liệu tồn tại lâu dài: đặc điểm này chỉ ra rằng có một CSDL tồn tại trong một thời gian dài, nội dung của CSDL này là các dữ liệu mà hệ quản trị CSDL truy nhập và quản lý.

Học cơ sở dữ liệu bạn sẽ biết được hệ quản trị CSDL ngoài hai khả năng cơ bản trên, còn có các khả năng khác trong hầu hết các hệ quản trị CSDL có thể thấy đó là:

- Đối với các thay đổi về cấu trúc trong mô hình dữ liệu, đảm bảo tính độc lập dữ liệu hay sự bất biến của chương trình ứng dụng.

- Hỗ trợ một sự trừu tượng toán học hay ít nhất một mô hình dữ liệu mà qua đó người sử dụng có thể quan sát dữ liệu.

- Hỗ trợ các ngôn ngữ cao cấp nhất định cho phép người truy nhập dữ liệu, sử dụng định nghĩa cấu trúc dữ liệu và thao tác dữ liệu.

- Có khả năng cung cấp các truy nhập đúng đắn, đồng thời đối với CSDL từ những người sử dụng tại cùng một thời điểm.

- Không làm mất mát dữ liệu với các lỗi hệ thống, có khả năng phục hồi dữ liệu.

- Khả năng kiểm tra tính đúng đắn của CSDL và khả năng hạn chế truy nhập bởi những người sử dụng không được cấp phép đến các dữ liệu.

học cơ sở dữ liệu ở đâu tốt nhất

Sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ cùng sự phát triển của hệ thống ứng dụng thông tin nghiệp vụ đòi hỏi cần phải có những máy chủ với khả năng xử lý mạnh, những hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về hiệu năng, tính an toàn và tính sẵn sàng dữ liệu. Đó chính là lý do hệ quản trị cơ sở dữ liệu ra đời và được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp lớn.

Trên thị trường phần mềm hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: SQL Server, Foxpro, DB2, Microsoft Access, Oracle,…

Nếu bạn chưa có cơ hội làm quen với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào, hãy nắm bắt cơ hội để bắt đầu làm quen với một trong số những hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên nhé. Chi tiết các khóa học cơ sở dữ liệu xem tại website: stanford.com.vn

Tags: học lập trình, học cơ sở dữ liệu,