Học lập trình Java: Điều gì tạo nên chương trình Java tốt?

Bạn đang học lập trình Java, bạn từng tìm hiểu về Java, bạn cũng đã biết khá nhiều về cú pháp Java, nhưng đó chưa phải là lập trình thực sự chuyên nghiệp.

Vậy một chương trình Java tốt cần những điều kiện gì?

Có lẽ số lượng câu trả lời cho câu hỏi này cũng nhiều như số các lập trình viên Java chuyên nghiệp. Phải cải tiến chất lượng của mã lệnh Java mà họ xử lý hàng ngày là một trong những điều tạo nên chương trình Java tốt đó. Điều mà rất nhiều lập trình viên Java đã hướng tới là viết mã lệnh “tốt”. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho các bạn học lập trình Java, cách để có một chương trình Java tốt.

Hãy đặt tên phương thức phù hợp

Bạn hãy cân nhắc việc đặt tên cho các phương thức, hãy dành thêm vài phút để chọn một cái tên gợi tả tốt nhất có thể giống như lời nói thông thường vậy. Ví dụ, hãy xem xét việc thêm vào một phương thức phụ trợ khiến cho đoạn mã lệnh thêm dễ đọc hơn.

Học lập trình Java tại Stanford

Hãy giữ cho số lượng các chú thích ít nhất

Một phương thức được viết chuẩn, nhỏ gọn sẽ được thay thế cho những chú thích dài dòng vì thường khó bảo trì, thường chúng không diễn giải ý định của bạn. Đừng phụ thuộc quá nhiều vào các chú thích bởi chú thích sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Giữ cho số lượng các lớp ít nhất

Khi học lập trình Java hay trong các dự án Java, việc xây dựng các lớp thì không ai ngại nhưng hãy  luôn cố gắng giảm số lượng các lớp mà ý định của mình vẫn không bị kém tường minh đi.

Đạt được mục tiêu với ít lớp nhất có thể, nhưng không ít hơn là một trong những nguyên tắc chủ đạo để có được thiết kế đơn giản trong lập trình đỉnh cao. Chắc chắn bạn nên thêm nó vào nếu bạn cần một lớp khác. Nếu thêm lớp khác làm cho bạn diễn dịch ý định của mình dễ dàng hơn hay làm cho mã lệnh của bạn đơn giản hơn thì hãy cứ tiếp tục thêm lớp vào.

Học lập trình Java

Hãy dùng một phong cách nhất quán

Vấn đề về sự cần thiết là viết mã lệnh theo phong cách gì thực sự . Nếu những người tham gia thực hiện một dự án áp dụng các phong cách khác nhau, việc đọc mã lệnh sẽ khó khăn vì vậy hãy dùng một phong cách viết mã lệnh nhất quán.

Tránh dùng lệnh switch

Một vài lập trình viên thích dùng lệnh switch. Lệnh đó hay, nhưng sau đó nhận ra rằng switch thực ra chỉ là một loạt lệnh if và như thế có nghĩa là logic điều kiện sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trong mã lệnh của bạn. Đó là sự lặp lại mã lệnh và đấy là cái không chấp nhận được. Tại sao? Bởi vì có những mã lệnh giống nhau tại nhiều vị trí có thể khiến cho mã lệnh khó thay đổi. Nếu có cùng lệnh switch ở tại 3 nơi và muốn thay đổi cách xử lý một trường hợp cụ thể thì phải thay đổi 3 đoạn mã lệnh.

Việc viết mã lệnh Java tương đối đơn giản. Viết mã lệnh Java tốt lại là một bí quyết. Nếu bạn đang học lập trình Java, qua bài viết này bạn đã biết cách làm thế nào để viết mã lệnh Java tốt và giữ cho nó chuẩn mực.

Xem thêm chi tiết bài viết tại: https://stanford.com.vn/kien-thuc-lap-trinh/tin-chi-tiet/cagId/42/id/8080/hoc-lap-trinh-java-dieu-gi-tao-nen-chuong-trinh-java-tot

Tags: học lập trình, học lập trình java,