Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server - học cùng chuyên gia giỏi

Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server. Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức về quản trị, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu trong SQL Server.

Quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất của đơn vị IT. Đại bộ phận các ứng dụng dịch vụ, đặc biệt là phân bố, sử dụng các cơ sở dữ liệu để cất giữ không chỉ thông tin sử dụng, mà còn thông tin công vụ và cấu hình. Vì thế, thực tế các kỹ năng làm việc với các cơ sở dữ liệu, đặc biệt là Microsoft SQL Server, sẽ giúp cho bất kỳ một chuyên gia IT nào nâng cao hiệu quả đáng kể công việc của mình và giá trị trên thị trường lao động.

SQL Server cho phép các tổ chức có thể chạy hầu hết các ứng dụng phức tạp của họ trên một nền tảng an toàn, tin cậy và có khả năng mở rộng. Bên cạnh đó còn giảm được sự phức tạp trong việc quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu.

Việc học cơ sở dữ liệu SQL Server, biết phân tích và xây dựng cấu trúc các nhu cầu cho phép nhiều nhà sử dụng và các nhà thiết kế các trình ứng dụng nâng cao hiệu quả làm việc với thông tin và rút ngắn thời gian ra quyết định kinh doanh đúng.

Học cơ sở dữ liệu SQL Server tại Stanford

Trong trường hợp như vậy thì cái gì trong các cơ sở dữ liệu sẽ là nhiệm vụ cho nhà chuyên nghiệp? Có cực kỳ nhiều các nhiệm vụ mới và trọng trách – từ việc đảm bảo đồng bộ phân bố và khả năng truy cập cao đến việc ảo hóa và các ứng dụng ngoài. Còn một lĩnh vực mở rộng thẩm quyền – công nghệ tìm kiếm trí tuệ, phân tích và biểu diễn các dữ liệu.

Lĩnh hội các kiến thức và các kỹ năng thực tế cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ có thể quản trị các cơ sở dữ liệu, liên quan tới việc kế hoạch hóa, hiệu chỉnh và tối ưu hóa phần mềm dịch vụ, cũng như cấu trúc, các đối tượng và nhu cầu của cơ sở dữ liệu.

SQL Server cung cấp một nền tảng tin cậy và an toàn bằng cách bảo đảm những thông tin có giá trị trong các ứng dụng đang tồn tại và nâng cao khả năng sẵn có của dữ liệu. SQL Server giới thiệu một cơ chế quản lý cách tân dựa trên chính sách, cơ chế này cho phép các chính sách có thể được định nghĩa quản trị tự động cho các thực thể máy chủ trên một hoặc nhiều máy chủ. Thêm vào đó, SQL Server cho phép thi hành truy vấn dự báo với một nền tảng tối ưu.

Nhận biết được điều đó, khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server tại Stanford được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên kiến thức về hệ quản trị cơ sở SQL Server của Microsoft, làm nền tảng cho học viên có thể ứng dụng vào các ứng dụng khác nhau.

Khóa Học cơ sở dữ liệu SQL Server chuyên nghiệp

Với chương trình học, học viên sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng một cách hoàn chỉnh nhất về cấu trúc câu lệnh SQL, View, Store Procedure, Trigger, Function,...

Kết thúc khóa học bạn sẽ:

-Viết các câu lệnh SQL trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server;

-  Tạo các đối tượng xử lý dữ liệu : View, Stored Procedure, UDF, Cursor ;

- Phân quyền sử dụng cho các tài khoản đăng nhập: tạo nhóm, tạo login – user, phân quyền.

- Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu: sao lưu thủ công và tự động;

- Nhân bản cơ sở dữ liệu

- Trigger

- Biết được ý nghĩa của 1 số table hệ thống và các ứng dụng mà các table này sẽ cung cấp trong thực tế.

Vậy còn chờ gì nữa, ước mơ trở thành một chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu sẽ đến với bạn trong một tương lai gần nếu bạn lựa chọn học cơ sở dữ liệu SQL server tại Stanford.

-------

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0936 172 315 – 0963 723 236; 024. 6275 2212 – 024. 6662 3355

Website: http://stanford.com.vn/  

Tags: học lập trình, học cơ sở dữ liệu,